Fotograf: Unsplash

Om 50 år kan “döda profiler” ta över Facebook

Här skriver vi om den sociala medier-jättens framtid. Generation Z flyr till andra medieplattformar.

Allt fler Facebook profiler tillhör döda människor.  Om 50 år kan det finnas fler döda än levande som har konton på den sociala nätverkstjänsten. Det skriver SVT Nyheter.  En studie från Oxford Universitet visar att 1,4 miljarder användare kommer att försvinna före år 2100. Det är en konservativ bedömning. Om Facebook fortsätter att expandera i nuvarande takt kommer det finnas ungefär 4,9 miljarder döda profiler innan 2100.  

Den utvecklingen innebär även stora utmaningar när det kommer till hanteringen av data. Aldrig tidigare har så mycket historisk data  koncentrerats till så få aktörer.   

”Vi hyser djup respekt för vår unika position i människors liv, och tar vår roll i diskussionen om arv i den digitala världen på största allvar”, har en talesperson för Facebook sagt till TIME. 

Samtidigt väljer många ungdomar att använda andra plattformar och ta avstånd från Facebook. Youtube, Instagram och Snapchat är de mest populära tjänsten bland ungdomar.  

I en undersökning, med 1 884 personer som tillhör Generation Z, svarade cirka 30 procent  av de tillfrågade att Facebook är den sociala medieplattformen de brukade använda, men  har övergivit. Det skriver Business Insider 

Enligt en studie från Pew Research Center är det framför allt ungdomar från familjer med låg inkomst som använder facebook frekvent. Samma studie visar att flickor föredrar Snapchat, medan pojkar Youtube. I undersökningen hade 95 procent av deltagarna en smartmobil. 45 procent av ungdomarna svarade att de använder internet nästan konstant. Det skriver The Guardian 

Vi ser ett trendbrott i sociala medier, där Facebook-användande bland yngre minskar, vilket hotar bolaget. Men samtidigt äger Facebook den heta appen Instagram som ökar i popularitet bland Generation Z. 


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST