Fotograf: Unsplash

Så viktig är sömn för din karriär

Här skriver vi om vad som händer med din kropp om du sover mindre än sju timmar.

Sömnbrist har allvarliga konsekvenser för din kropp. Som Matthew Walker, en neurovetenskapsman och expert på sömn, föklarade för Business Insider: ”Ju kortare din sömn är, desto kortare blir ditt liv.”

De flesta vuxna behöver sju till nio timmars sömn, och barnen måste få ännu mer, men behoven varierar från person till person.  

Men oavsett dina individuella behov, kommer brist på sömn att leda till försämrad  fysisk och mental hälsa. Sömn har en avgörande roll för flertal somatiska, psykologiska och kognitiva funktioner hos människan. Sömnstörningar kan bland annat resultera i en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, endokrina/hormonella störningar, njursjukdomar, sämre immunförsvar och depression. Här är 30 hälsokonsekvenser av sömnbrist enligt Business Insider 

1. Sömnbrist är kopplat till en högre risk för vissa cancerformer

En studie i International Journal of Cancer fann ett samband mellan kvinnors oregelbunden dygnsrytm och förekomsten av bröstcancer. Andra studier visar också ökad risk för tjocktarmscancer och andra cancerformer.

2. Huden läker inte lika bra från skador när du är trött, vilket leder till förtidigt åldrande av huden                                                                                               

Sömn är viktig för hudens regenerering. Enligt en studie från Wisconsin Universitet kan sömnbrist leda till kroniska problem med huden.

3. Övertrötta människor har svårare att kontrollera sina impulser vilket kan leda till ohälsosamt beteende och viktökning

Forskare tror att hormonell obalans är en orsak till detta beteende.

4. Människor känner sig ensamma efter sömnlösa nätter - och att vara ensam gör det svårare att sova bra

Det är svårare att vara social när man är trött.

5. Att vara sömnig gör det svårare att lära sig och stör korttidsminne

Enligt en studie presterar studenter bättre om de får börja skolan en timme senare.

6. Långvarig sömnbrist verkar också skada långtidsminnet

7. Det finns studier som visar att det finns ett kausalt samband mellan sömnbrist och Alzheimer

8. Risken för hjärtsjukdomar ökar med sömnbrist

9. Sömnighet leder till irritabilitet

10. Människor kan uppleva hallucinationer till följd av sömnbrist

11. Vi reagerar långsammare när vi är trötta

12. Sömnbrist gör oss klumpigare

13. Immunförsvaret fungerar på ett annat sätt

14. På samma sätt är övertrötta människor mer mottagliga för förkylningar

15. Det är svårare att prestera                                                                                 

En studie kom fram till att en sömnlös natt bidrog till en 20-32% ökning av antalet fel i samband med kirurgiska operationer.

16. Sömnlösa personer är också dubbelt så benägna att utveckla depression

17. Risken för typ 2-diabetes ökar när människor är övertrötta, även för personer som inte är överviktiga

18. Trötthet är förknippat med dåligt beslutsfattande som kan sätta liv  i fara

19. Det är svårare att fokusera efter sömnlösa nätter

20. Det är svårare att kommunicera tydligt

21. För lite sömn gör dig till en trafikfara

22. Trötthet är kopplad till överproduktion av urin

23. Du behöver sömn för muskeluppbyggnad och normal muskelfunktion

24. Det är svårare att hantera smärta

25. Trötthet leder till mag-tarmproblem

26. En annan konsekvens av sömnlöshet är huvudvärk

27. Störd sömnrytm leder till mer inflammation, vilket kan förvärra astma, artrit och hjärt-kärlsjukdom

28. Om snarkning eller sömnapné orsakar sömnstörningar kan det leda till allvarliga hälsoproblem

29. Dålig sömn stör den genetiska aktiviteten                                                     

30. Sömn påverkar nivåerna av två hormoner, leptin och ghrelin, som kontrollerar känslor av hunger och mättnad

Läs även: Konsten att komma ihåg allt


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST