Fotograf: Unsplash

Äktenskapsvägran i Sydkorea skapar demografiska och ekonomiska problem

 Kostnaderna av NoMarriage rörelsen kan bli väldigt höga för framtida sydkoreanska generationer.

Baeck Ha-na arbetar med redovisning till vardags. På helgerna förvandlas hon till en YouTube-stjärna i Sydkorea och propagerar för det "ensamma livet." Baeck, invänder mot att kallas ”mi-hon” - någon som ännu inte är gift. Hon tillhör en växande grupp av koreanska kvinnor som vägrar gifta sig.

Äktenskapsvägran förstärker demografiska och ekonomiska utmaningar för regeringen, eftersom Sydkorea har  en av världens lägsta födelsetal. Det leder till bland annat brist på pensionsfinansiering som blir svår att lösa med färre framtida arbetare.

"Samhället fick mig att känna oduglig, eftersom att jag har fyllt 30 år och ännu inte hunnit gifta mig eller bli mamma," säger Baeck. "Istället för att tillhöra någon annan, vill jag ha en mer ambitiös framtid endast för mig själv."

Sydkoreas regering kontrar med att erbjuda incitament och att uppmuntra äktenskap, särskilt föräldraskap. Målet är att få arbetande ensamstående män och kvinnor att delta i "fritidsaktiviteter och bordssamtal."

Kvinnorna i Sydkorea anser att regeringens handlingar för att propagera för moderskap är ”kränkande” och ”frustrerande” eftersom de misslyckas med att lösa de riktiga problemen. De vill att regeringen ska fokusera på att säkerställa karriärutveckling för mödrar och att minska kostnader för att uppfostra barn.

De senaste decennierna har födelsetalen i Sydkorea stadigt gått ner. Landet har de  lägsta födelsetalen i OECD-länderna i Asien och Stillahavsområdet sedan 2016 . Enligt uppgifter som sammanställts av Världsbanken, hade Sydkorea och Puerto Rico de lägsta totala födelsetalen år 2017. Enligt Sydkoreas nationella statistikbyrå  sjönk födelsetalen ytterligare från och med februari, en minskning med 7 procent i jämförelse med året innan. År 2019 förväntas antalet döda överstiga antalet personer som föds.

Enligt en rapport från Sydkoreas nationella statistikbyrå tror färre kvinnor att äktenskap är ett måste. 2010 svarade 64,7% av kvinnorna i Sydkorea att äktenskap är ett krav för kvinnor, medan 48,1% gav samma svar under 2018. 

Läs även: Kostnader för att stoppa mödradödlighet ökar drastiskt