Fotograf: Press/ABB

ABB rapporterar: Bättre resultat än prognosen

"Den totala orderingången och intäkterna fortsatte att öka", säger ekonomichefen Timo Ihamuotila.

Verkstadsjätten ABB redovisar en omsättning i linje med förväntat under andra kvartalet. Orderingången var något lägre än väntat medan ebita-resultatet var högre än väntat.

"Den totala orderingången och intäkterna fortsatte att öka, lett av Electrification och Motion medan i synnerhet Robotics and Discrete Automation kände av nedgången inom bilbranschen och maskinkonstruktion. Samtidigt gör vi goda framsteg med avyttringen av vår Power Grids-verksamhet, integreringen av GEIS och utrullningen av vår verksamhetsmodell ABB-OS, förändringar som alla förväntas göra ABB mer lönsamt", säger ekonomichefen Timo Ihamuotila.
Ebita-resultatet uppgick till 825 miljoner dollar (855), väntat 816,3, med en ebita-marginal på 11,5 procent (12,7).

"Makroekonomiska indikatorer är blandade i Europa och Kina medan tillväxten i USA är mer oförändrad. Globala marknader totalt är fortsatt påverkade av geopolitiska osäkerheter. De slutmarknader ABB verkar på uppvisar motståndskraft med motvind på vissa marknader, i synnerhet diskreta industrier. Oljepriser och valutakurseffekter förväntas fortsätta att påverka företagets resultat", skriver ABB när det gäller utsikterna på kort sikt.

Läs även: Högre omsättning men svagare resultat för Facebook – rekordböter tynger


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST