Fotograf: Unsplash

Fler kvinnor i forskningen skapar ekonomisk tillväxt

Överbryggning av klyftan mellan män och kvinnor inom vetenskaplig-tekniska områden kan leda till en ökning av EU:s BNP per capita med minst 3 procent år 2050. 

Vetenskap är generellt ett mansdominerat fält. Sedan den första kvinnliga nobelpristagaren Marie Skłodowska-Curie belönades för upptäckten av grundämnena radium och polonium, har nästan 600 män, men endast 19 kvinnor tagit hem den eftertraktade utmärkelsen i fysik, kemi eller medicin. Det skriver den brittiska tidskriften The Economist. 

I EU-länderna är bara två femtedelar av forskare och ingenjörer kvinnor. I Tyskland och Finland är det mindre än en av tre.  

Östeuropa går emot trenden enligt en ny rapport från Universitetet i Leiden. I Litauen är 57 procent  av forskare och ingenjörer kvinnor. I Bulgarien och Lettland är andelen 52 procent. Universitet i Polen och Serbien rankades bland de bästa i världen inom jämställdhet i forskningspublikationer. I sydöstra Europa har forskningsvärlden nästan paritet: 49 procent av de vetenskapliga forskarna i regionen är kvinnor.

Det sovjetiska arvet lever kvar - kommunistiska regimer pressade både män och kvinnor till vetenskapliga karriärer. Nu när pressen försvann, lever vanan kvar.  En studie från Microsoft visar att kvinnliga förebilder stärker flickornas intresse för vetenskaplig-tekniskämnen. 

Enligt det europeiska jämställdhetsinstitutet skulle överbryggningen av klyftan mellan män och kvinnor inom vetenskaplig-tekniska områden leda till en ökning av EU: s BNP per capita med minst 3 procent år 2050. Jämlikheten skulle också skapa över 1,2 miljoner arbetstillfällen, skriver The Economist

Under det senaste årtiondet har sysselsättningen i Europas tekniska sektor ökat fyra gånger snabbare än den totala sysselsättningen. Men Europeiska kommissionen förutspår att år 2020 skulle EU:s tillväxt kunna hämmas av brist på 500 000 informations- och kommunikationstekniker. Ökat jämställdhet krävs för att få fart på den ekonomiska utvecklingen.  

Läs även: Generation Z – framtidens framgångsrika kvinnliga entreprenörer?