Fotograf: Fredrik Sandberg/TT

Autoliv: Rapporten speglar "den fortsatt höga nivån av osäkerhet"

Autoliv sänker tillväxtprognosen. 

Bilsäkerhetsföretaget Autoliv spår nu att den organiska försäljningstillväxten helåret 2019 kommer att ligga i intervallet 1-3 procent.

Den tidigare bedömningen var en organisk försäljningstillväxt om 5 procent.

Bolaget spår samtidigt att den totala försäljningsökningen, inklusive valutaförändringar, ska bli -1 till +1 procent, att jämföra med den tidigare bedömningen om en uppgång på cirka +3 procent.

Det framgår av rapporten för det andra kvartalet.

Enligt en prognossammanställning utförd av Infront Data räknade sex analytiker inför rapporten i genomsnitt med att den organiska tillväxten för helåret skulle uppgå till 3,8 procent.

Autoliv tror nu att den justerade rörelsemarginalen för helåret 2019 förväntas bli 9,0-9,5 procent, en sänkning från cirka 10,5 procent.

Här trodde tio analytiker i snitt på 9,7 procent, enligt Infront Data.

Bolaget spår vidare att det operativa kassaflödet för 2019, exklusive engångsposter, kommer att ligga inom intervallet 700-800 miljoner dollar.

Här var tidigare bedömning att det skulle bli högre än 2018 då den det var cirka 810 miljoner dollar.

Autoliv skriver i rapporten att utsikter för tillväxt och den justerade marginalen återspeglar "den fortsatt höga nivån av osäkerhet" på fordonsmarknaden och att utsikterna är baserade på antagandet att den globala bilproduktionen minskar med 4-6 procent under 2019 i förhållande till 2018.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.