Fotograf: Unsplash/Pexels

Volvo Cars bromsas av handelskriget – anställda får gå

Volvo Cars redovisar lägre vinst. Hundratals får gå för att minska kostnaderna.

Biltillverkaren Volvo Cars redovisar ökande omsättning men klart lägre vinst under andra kvartalet jämfört med samma period året innan.

"Under en tid då bilförsäljningen stagnerat på de flesta marknader, har vi under det första halvåret sett en fortsatt stark tillväxt. Vi fortsätter att ta marknadsandelar i samtliga regioner där vi är verksamma, men en ökad prispress och handelstullar har minskat vår rörelsevinst. Åtgärder som vi vidtagit på kostnadssidan tidigare i år, kommer att ha få effekt under andra halvan av året", säger vd Håkan Samuelsson.

 Volvo Cars planerar ytterligare åtgärder för att minska kostnaderna. Målet är att minska de fasta kostnaderna med 2 miljarder kronor.

För andra halvåret räknar Volvo Cars med en fortsatt ökad försäljning. Marknadssituationen bedöms fortsätta press på marginalerna men en kombination av ökade volymer och kostnadsåtgärder ska resultera i en förstärkt vinst under andra halvåret.

 Tidigare i år har personbilstillverkaren aviserat minskningar av arbetskraften i besparingssyfte. I rapporten skriver bolaget att 750 personer har lämnat bolaget. Fler åtgärder ska vidtas för att minska kostnaderna med en miljard kronor fram till 2020.

Läs även: Streamingjätten rasade efter abonnentmiss

 


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.