Fotograf: TT

Nordea ska se över de finansiella målen

Nordeas aktieägare har ombett banken att se över de finansiella målen och nuvarande kapitalpolicy. Det kan leda till en större utdelningssänkning. 

Nordea Banks vinst har inkommit sämre än väntat. Rörelseresultatet var 5,2 procent lägre än vad marknaden förväntat sig. Storbanken skall se över sina mål och Nordea-chefen uppger att det behövs ytterligare åtgärder för att stärka resultatet.

 Nordea räknar med att pressen på utlåningsmarginalerna fortsätter att ha en negativ inverkan på räntenettot under det tredje kvartalet. Trots att lånevolymerna ökar kan denna marginalpress förväntas ta över handen även under innevarande kvartal.

Det sade finanschefen Christopher Rees under torsdagsmorgonens rapportkonferens.

Den marginalpress som banken märker av inom utlåningen, då främst till hushåll, har enligt honom i Danmark att göra med lånemixen medan det i Sverige råder en allmän press som också förväntas hålla i.

Nordea återtar marknadsandelar inom nyutlåning på de flesta bolånemarknader som banken verkar på. I Sverige har banken nått tillbaka till den marknadsandel som banken har i befintlig bolåneportfölj. Det gäller att vara konkurrenskraftig i erbjudandet för att kunna ta sin marknadsandel, lade finanschefen till.

Han påpekade att banken har haft som strategi att nå tillbaka till en tillväxt i linje med befintlig marknadsandel. Rörande att vara konkurrenskraftig gäller det inte att ha lägst priser men att ligga i "mitten av korridoren", fortsatte han.

Nordeas aktieägare har ombett banken att se över de finansiella målen och nuvarande kapitalpolicy. Som en del i bankunionen och med en vetskap i höst om vilka krav som då ställs på banken är det rätt tid att genomföra en sådan översyn.

Det säger vd:n Casper von Koskull till Bloomberg TV.

"Våra aktieägare och investerare har faktiskt frågat om detta. Under hösten är det rätt tid eftersom vi då har visibilitet, i synnerhet kring inträdet i bankunionen och vilka krav vi får därifrån", sade han.

Huruvida det kan bli tal om återköp av aktier säger han att banken får återkomma i frågan när de nya målen och den nya kapitalpolicyn är på plats.

Nordea har sedan tidigare meddelat att banken under 2019 förväntar sig att få resultatet från ECB:s "SREP"-process (Supervisory Review and Evaluation Process) som mer tydligt visar vilka kapitalkrav som kommer att ställas på banken efter flytten till Finland.

Nordeas översyn av bankens finansiella mål riskerar att leda till en större utdelningssänkning. Eftersom utdelningen från Nordea i sin tur har svarat för uppemot 40 procent av den finländska finanskoncernen Sampos utdelning kan oron för en sänkt utdelning från Nordea även pressa Sampo-aktien.

Det skriver Morgan Stanley i en snabbkommentar på torsdagen.

Medan Nordea retirerar drygt 5 procent på torsdagsförmiddagen tappar Sampo, som är bankens största ägare, runt 1 procent i Helsingfors.

KBW lyfter i en snabbkommentar fram att Nordeas andra kvartal var ett nytt tufft kvartal med en "svag underliggande intäktsutveckling". Justerat för engångseffekter inom kreditförlusterna var vinsten före skatt 5 procent under marknadsförväntan, bedömer analyshuset.

Enligt KBW ser Nordea ut att ha det "allt svårare" att hålla sig till nuvarande utdelningspolicy, särskilt om "de nya målen innehåller ytterligare omstruktureringskostnader".

Läs även: Så reagerar marknaden på rapportfloden


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST