Fotograf: Pexels

Dagens vinnare: Munters Group stiger tvåsiffrigt efter rapporten

Munters redovisar  högre resultat än snittestimat. Aktien är upp 13,80 procent vid stängning. 

Fukthanteringsföretaget Munters förutser en svagare orderingångsutveckling för koncernen under andra halvåret 2019 jämfört med första halvåret, med påverkan från en svag utveckling i Kina och handelstullar.

Det framgår av delårsrapporten.

"Det är svårt att förutspå hur länge dessa utmaningar kommer att bestå, men Munters är väl diversifierat inom olika geografiska regioner, applikationer och branscher vilket ger goda möjligheter till tillväxt de kommande åren", skriver Munters vd Johan Ek.

Kassaflödet under kvartalet var enligt Munters-chefen starkt och skuldsättningsgraden minskade jämfört med första kvartalet 2019.

"Vårt Full Potential Program ökar skuldsättningsgraden tillfälligt under året och vi har förhandlat om villkoren med våra långivande banker kring detta. Våra förväntningar för 2020 och våra förväntningar på medellång sikt gällande en lägre skuldsättningsgrad förblir oförändrade", uppger Johan Ek.

Han beskriver 2019 som ett övergångsår för Munters på bolagets väg mot förbättrade resultat och intäkter.

"Vårt program har högsta prioritet och det är tillfredsställande att konstatera att de aktiviteter vi har genomfört under den första fasen är på rätt spår och levererar de besparingsnivåer vi hade satt upp samt ökade marginaler, även i en något utmanande affärsmiljö", uppger Munters-chefen.

"Den väsentliga ökningen av marginaler och intäkter som vi sett under andra kvartalet bekräftar att vi nu har etablerat en förenklad, smidigare och mer effektiv organisationsplattform och kostnadsbas, och utifrån dessa kan vi öka nettoomsättningen och lönsamheten under de närmaste åren", är budskapet.

Det justerade ebita-resultatet ökade med 16 procent under kvartalet jämfört med samma period i fjol, med väsentligt högre marginaler inom både AirTech och FoodTech under kvar-talet, framhåller Munters-chefen.

"Totala besparingar på årsbasis inom overheadkostnader från Full Potential Program beräknas uppgå till 160 miljoner kronor, varav besparingar på årsbasis om 80 miljoner kronor hade uppnåtts vid utgången av andra kvartalet, vilket är väl i linje med plan", uppger Johan Ek.

Under andra kvartalet redovisade Munters dock en lägre organisk ordertillväxt jämfört med det starka första kvartalet 2019, påverkat av en svagare utveckling i Kina som påverkar bolagets båda affärsområden.

"Munters avsikt att lämna den europeiska Data Center-marknaden påverkade också tillväxten under kvartalet. Exklusive Data Centers i Europa var den organiska orderingången oförändrad. Vi såg en stark orderingång inom undersegmenten Industrial och Mist Elimination samt inom Services. Inom Foodtech fortsätter vi att påverkas av den osäkerhet på marknaden som orsakas av den afrikanska svinpesten i Kina samt av handelstullar. En positiv nyhet är att vi undertecknade en ny SaaS-order (Software as a Service) inom Foodtech under kvartalet", fortsätter Johan Ek.

Nettoomsättningen uppvisade enligt Munters-chefen god tillväxt för Airtech i Europa och för Services globalt.

"Nettoomsättningstillväxten påverkades dock av lägre volymer inom undersegmentet Data Centers som en följd av vår avsikt att lämna den europeiska Data Center-marknaden. Exklusive Data Centers i Europa var den organiska nettoomsättningstillväxten 5 procent under kvartalet. Den avsedda stängningen av den europeiska fabriken i Dison i Belgien, vilken är föremål för fackliga förhandlingar, fortskrider enligt plan", uppger han.

"Vår Data Center-verksamhet i USA fick en bra start under 2019 med högre orderingång, nettoomsättning och marginaler jämfört med föregående år. Vår strategiska utvärdering av Data Center- och Mist Elimination-verksamheterna pågår fortfarande, medan vi överväger de bästa alternativen för värdeskapande för våra aktieägare", heter det vidare.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST