Fotograf: Unsplash

Google veteranen: Därför är det svårt att nå toppen

Marissa Orr är Facebook och Google veteran, samt ensamstående mor,  med 15 års erfarenhet från techvärlden. I sin bok skriver hon om könsskillnader på arbetsmarknaden. 

Gröna personlighetstyper har en stark drivkraft för att hjälpa människor. Deras primära fokus ärelationer och att upprätthålla harmoni. 

Röda personlighetstyper vill ha makt, gillar konkurrens och fruktar att förlora kontrollen. Det är uppenbart att de strävar efter chefsroller och arbetar hårt för att uppnå målet. Denna attityd gör det lätt att klättra upp på karriärstegen. Det skriver Melissa Orr, Facebook och Google veteran i sin bok Lean Out: The Truth About Women, Power and the Workplace. 

I boken fick de anställda på Google spela ett personlighetsspel som tydligt avslöjade varför det är så svårt för kvinnor att nå toppen. Många kvinnor är mer relationsorienterade och motiveras inte av mer beslutsmakt. Melisa Orr belyser att företagens försök att minska könsskillnader på arbetsplatsen sker ofta på bekostnad av kvinnors välmående.  

Författaren menar att olika personlighetstyper relaterar till karriären och makten på olika sätt. För gröna personer skulle en ledande roll vara mer ett straff än en belöning. Det tolkas på felaktigt sätt som brist på ambition, medan i verkligheten är ett tecken på god självkännedom.  

De flesta chefer har röda personlighetsdrag. De trivs som fisken i vattnet i miljöer där de har kontroll, kan ta snabba beslutI samma miljö kommer den gröna personen lida. Problemet är att idealiseringen av chefsrollen, makten och kontrollen missgynnar de gröna personlighetstyperna. 

“Det verkliga problemet är att vi ser männens förhållande till makten som styrka och kvinnornas som svaghet”, skriver Google veteranen. Att vara resultatinriktad ses av samhället som något man ska sträva efter. Google veteranen belyser att denna skillnad i motivation och personlighetstyp ofta ses som en svaghet. Hon menar även att den som är annorlunda inte behöver vara sämre. 

Läs även: ”Idag är jobbet och karriärvalet en livsstilsfråga”