Fotograf: Lars Pehrson / SvD / TT

Storbankens framtid: Intern utredning klar 2020

Swedbank inleder en intern utredning om misstänkt penningtvätt inom Swedbank i Baltikum.

Den interna utredning som Swedbank har anlitat Clifford Chance för att genomföra väntas vara klar i början av nästa år. Slutsatserna kommer att vara vägledande för bankens fortsatta arbete.

Det sade den tillförordnade vd:n Anders Karlsson under onsdagsmorgonens telefonkonferens för nyhetsbyråer.

"Vi samarbetar fullt ut och förser myndigheter i Europa och USA med all information som de kräver", upprepade han även.

Den stora interna utredningen som genomförs omfattar över 18 miljoner kunder bara i Baltikum samt 15 miljarder transaktioner under åren 2007 till 2019, påpekade han.

Brister har konstaterats i arbetet för att förebygga penningtvätt, sade han och lyfte fram sådant som arbetet med kundkännedom och screening.

"Det är den typen av brister som vi sett, bland annat", sade han.

Att utdelningsmålet sänks ska inte ses som att Swedbank tar höjd för böter eller räknar med ökade kostnader för att förebygga penningtvätt, försäkrade han på fråga.

"Vi är i en särskild situation och det är oerhört viktigt för oss att kunder, myndigheter, obligationsinnehavare och aktieägare kan känna sig trygga med banken. Det är bara att bekräfta att vi är där vi är och att vi behöver att vidta dessa åtgärder bland annat på grund av det", sade han.

Banken håller sig till den kostnadsbedömning om 17 miljarder underliggande samt ytterligare 1 miljard under 2019 för initiativ som den fördjupade interna utredningen och den organisatoriska förändringen med inrättandet av en enhet mot ekonomisk brottslighet medför, sade han vidare.

Omkring hälften av kostnaderna om 1 miljard kronor bedöms vara extraordinära, upprepade han.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST