Fotograf: TT/ Lars Pehrsson

Dämpad utdelning för storbankens ägare

Utdelningsandelen sänks från 75 till 50 procent av vinsten.

Swedbanks styrelse har beslutat att ändra bankens utdelningspolicy. Utdelningsandelen sänks från 75 till 50 procent av vinsten ”för att ytterligare stärka bankens kapitalposition”.

Det framgår av bankens rapport för det andra kvartalet.

”Förändringen sker mot bakgrund av den höjda kontracykliska bufferten i Sverige, de långa marknadsräntornas påverkan på de förmånsbestämda pensionsförpliktelserna, fortsatt utlåningstillväxt samt den osäkerhet som uppstått kring bankens arbete för att förhindra penningtvätt”, motiverar bankens tillförordnade vd Anders Karlsson i rapporten.

Banken introducerar även ett kapitalmål som innebär att kärnprimärkapitalrelationen ska överstiga Finansinspektionens krav med 1-3 procentenheter.

”Vid utgången av andra kvartalet uppgick Swedbanks kärnprimärkapitalrelation till 16,1 procent, vilket är 1,5 procentenheter högre än Finansinspektionens krav”, heter i rapporten.

Målen om ”marknadsledande kostnadseffektivitet” och en räntabilitet på eget kapital på minst 15 procent kvarstår.

Läs även: Swedbank kopplas till syriska kemvapen

Swedbank redovisar intäkter i linje som var svagt bättre än väntat i det andra kvartalet. Rörelseresultatet var högre än väntat.

De totala intäkterna uppgick till 11 416 miljoner kronor (11 797), vilket låg i linje med analytikerkonsensus från Factset.

Räntenettot uppgick till 6 607 miljoner kronor (6 273), väntat 6 570 miljoner kronor.

Provisionsnettot blev 3 202 miljoner kronor (3 236), väntat var 3 285 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 6 552 miljoner kronor (7 388), väntat var 6 207 miljoner kronor.

Rörelseresultatet före kreditförluster blev 6 663 miljoner kronor (7 535), väntat var 6 497 miljoner kronor. Kreditförlusterna uppgick till 109 miljoner kronor (135).

”Trots den osäkra omvärlden såg vi under kvartalet en ökad kundaktivitet på alla våra hemmamarknader”, skriver tillförordnade vd:n Anders Karlsson i rapporten.

Swedbank-chefen fortsätter.

”Kostnaderna ökade i kvartalet med anledning av de pågående penningtvättsrelaterade utredningarna, i linje med vad som tidigare kommunicerats. Kreditkvaliteten är fortsatt god på alla våra hemmamarknader.”

Läs även: Så ska Göran Persson ”städa rent”


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST