Fotograf: Unsplash

Premiär för Hästkällaren

Idag öppnar handeln för aktien i detaljhandelsföretaget Hästkällaren.

Aktien i detaljhandelsföretaget Hästkällaren har på onsdagen premiär på handelsplattformen NGM Nordic MTF.

Hästkällaren startades 2013 och är en svensk återförsäljare av utrustning till hästar och ryttare samt kringprodukter till hästar, skötsel av hästar och ridsport.

Den nyemission som bolaget genomförde på upp till 11,7 miljoner kronor inför listningen tecknades till 46 procent, enligt besked häromveckan. Hästkällaren tillförs i samband med detta cirka 110 nya aktieägare samt runt 5,35 miljoner kronor före emissionskostnader.

”Styrelsen anser att bolaget, trots utfallet i emissionen, har tillräckligt med rörelsekapital för de nästkommande 12 månaderna och att de viktigaste delarna av bolagets expansionsplan, beskrivet i erbjudandehandlingen för emissionen, kan genomföras”, hette det med tillägg att det dock kan bli en längre tidshorisont för genomförandet.

Med en ”relativt låg” ägarspridning meddelade Hästkällaren att bolaget kommer att ha Mangold som likviditetsgarant från första dag för handel.

”Bolaget kan i framtiden komma att vidta åtgärder för att öka ägarspridningen”, hette det vidare.

Läs även: Världens hetaste startup just nu – ska hjälpa bönderna att bli klimaträddare 


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST