Fotograf: Alexander Larsson Vierth/TT

Därför missar Handelsbanken prognosen

Handelsbanken visar något lägre resultat än estimerat. Rörelseresultat och räntenettot når inte upp till analytikernas förväntningar. 

Handelsbankens rörelseresultat blev 5.350 miljoner kronor i det andra kvartalet. Det kan jämföras med snittestimatet om 5.434 miljoner, enligt Infront Datas sammanställning av 17 analytikers prognoser.

Läs även: Sex nordiska storbanker bildar bolag

Handelsbankens räntenetto ökade i det andra kvartalet 2019 visserligen med 2 procent till 8.064 miljoner kronor, men var samtidigt 2 procent lägre än vad analytikerna i snitt hade räknat med enligt Infront Data.

"Valutakurseffekter ökade räntenettot med 65 miljoner kronor. Högre affärsvolymer bidrog positivt med 117 miljoner kronor. Nettoeffekten av förändrade marginaler och finansieringskostnader minskade räntenettot med -40 miljoner kronor, inklusive en negativ benchmarkeffekt i Stadshypotek om -7 miljoner kronor. Den negativa nettoeffekten var hänförlig till några hemmamarknader utanför Sverige, främst Norge och Danmark, samtidigt som nettoeffekten var positiv i Sverige", skriver Handelsbanken i delårsrapporten.

Effekten av att kvartalet innehöll ytterligare en dag ökade räntenettot med 36 miljoner kronor.

Handelsbankens provisionsnetto steg med 7 procent till 2.695 miljoner kronor, vilket var 3 procent högre än analytikernas genomsnittliga estimat enligt Infront Data.

"Valutakurseffekter ökade provisionsnettot med 14 miljoner kronor. Fond, depå och övrig kapitalförvaltning ökade med 11 procent till 1.266 miljoner kronor (1.144). Nettot av betalningsprovisionerna ökade med 12 procent och uppgick till 501 miljoner kronor, där nettot av kortprovisionerna uppgick till 313 miljoner kronor (282)", skriver Handelsbanken.

Courtageintäkterna minskade till 162 miljoner kronor (171) samtidigt som intäkterna från rådgivning var oförändrade vid 75 miljoner kronor. Ut- och inlåningsprovisionerna sjönk till 341 miljoner kronor (352).

Finansinspektionen (FI) publicerade den 28 maj en promemoria om bankernas utlåning till kommersiella fastighetsföretag. Under hösten kommer FI enligt promemorian att besluta om förändringar i de kapitalkrav som bankerna har att följa vid sådan utlåning.

Handelsbanken bedömer att förslag från svenska och norska myndigheter kring bland annat utlåning till kommersiella fastighetsföretag över tid kommer att höja Handelsbankens kapitalkrav. Omfattningen är dock ännu oklar.

Läs även: Så hotas de traditionella bankerna


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST