Fotograf: Pexels

Rapportfloden svämmar över storbankerna

Bland rapporterande bolag inom storbolagsindexet har Swedbank och Handelsbanken visat korten för det andra kvartalet. 

Stockholmsbörsen öppnar i negativt territorium. Vid 9:10-tiden var det svenska storbolagsindexet OMXS30 ned 0,35 procent.

Bland rapporterande bolag inom storbolagsindexet har Swedbank visat korten för det andra kvartalet. Med ett högre rörelseresultat än snittprognosen, enligt Infront Datas estimat, kom även räntenettot in högre än prognostiserat. Swedbanks styrelse har beslutat att ändra bankens utdelningspolicy och utdelningsandelen sänks från 75 till 50 procent av vinsten "för att ytterligare stärka bankens kapitalposition", heter det i kvartalsrapporten.

"Förändringen sker mot bakgrund av den höjda kontracykliska bufferten i Sverige, de långa marknadsräntornas påverkan på de förmånsbestämda pensionsförpliktelserna, fortsatt utlåningstillväxt samt den osäkerhet som uppstått kring bankens arbete för att förhindra penningtvätt", motiverar Swedbanks tillförordnade vd Anders Karlsson i rapporten.

 Swedbank finns bland dagens kursförlorarna. Aktien sjunker över 4,9 procent.

Även Handelsbanken redovisade på morgonen sin kvartalsrapport. Rörelseresultatet och räntenettot kom in något lägre jämfört med Infront Datas sammanställning av 17 analytikers prognoser. Handelsbanken aktie sjunker över 3,3 procent. 

Teleoperatören Tele2 rapporterade siffror i linje med estimaten för det andra kvartalet. Ebitda-marginalen för Sverigeverksamheten uppgick till 33 procent. Aktien sjunker över 2 procent. 

Ericssons rapport visade en något lägre rörelsemarginal än väntat, medan omsättning var något högre jämfört med det andra kvartalet i fjol. Vd:n Börje Ekholm skriver att bolaget har ett "starkt momentum" i bolagets 5G-verksamhet i rapporten. Ericsson aktie sjunker över 2 procent. 

Låsbolaget Assa Abloy redovisade siffror i linje med förväntningarna för sitt andra kvartal och en högre omsättning. Aktien stiger med 0,79 procent. 

Verkstadskoncernen SKFs underliggande resultat kom in bättre än väntat men bolaget spår att efterfrågan på företagets produkter och tjänster under det tredje kvartalet 2019 kommer att vara något lägre för koncernen, jämfört med motsvarande kvartal 2018. Aktien stiger med 4,38 procent. 

Medicinteknikbolaget Getinge redovisade ett lägre justerat ebit-resultat än snittestimatet samtidigt som både orderingång och omsättning var ett par procent högre än vad analytikerna i snitt hade räknat med. Aktein sjunker med 1,71 procent. 

Specialistläkemedelsbolaget Sobi visade en stark omsättning samt underliggande resultat för bolagets andra kvartal. Samtidigt höjer företaget sina intäkts- och ebita-prognoser för året.

Utanför OMXS30-indexet presenterade Dometic lägre försäljning och vinst, jämfört med estimat. Bolaget sänker helårsprognoserna för 2019.

Vid lunchtid väntas rapporter från såväl Sandvik som Alfa Laval.

På onsdagen är det handelspremiär för detaljhandelsföretaget Hästkällaren på handelsplattformen NGM Nordic MTF. Emissionen på 11,7 miljoner kronor inför listningen tecknades bara till 46 procent.

Läs även: New-York börserna: Investmentbanker överraskade marknaden


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST