Fotograf: Pexels

Teknologiska utmaningar och global jämlikhet på tapeten

"Vi måste trappa upp vårt svar på klimatförändringarna… Klimatförändringarna representerar en av de största utmaningarna detta århundrade," säger Internationella valutafondens (IMF) tillförordnade chef, David Lipton.

 Teknologiska framsteg erbjuder möjligheter att öka produktiviteten och lyfta inkomster. Men ny teknologi leder också till strukturella förändringar; vissa arbeten kommer att försvinna samtidigt som andra tillkommer.

Det sade Internationella valutafondens (IMF) tillförordnade chef, David Lipton, i ett tal på tisdagen.

Lipton pekade även på den nya teknologins inverkan på bankverksamheten i tillväxtmarknader, däribland Afrika. Där har "mobile banking" en stor inverkan på möjligheterna att öka sysselsättningen.

Digitala valutor lyfts även fram som en framtida teknologisk utmaning för IMF och dess medlemmar.

”Fördelarna är självklara… lättanvändbara, lägre kostnader och globalräckvidd. Men vilka är riskerna?”, frågade han.

I en rapport som IMF publicerade på måndagen diskuteras dessa risker.

De största anses vara nya monopol, med implikationer för personlig integritet; effekten på svagare valutor och ett ökat beroende av dollarn; möjligheten till ökad olaglig användning; risker berörande finansiell stabilitet; och utmaningarna kopplade till företags utfärdande av valuta, något som tidigare varit centralbankers uppgift.

”Lagstiftare och IMF måste kliva fram. Vi måste skapa ett klimat där vinsterna från den nya teknologin kan skördas samtidigt som riskerna minimeras”, sade Lipton.

En annan fråga som lyftes under talet var de framtida utmaningarna rörande det globala välståndet.

”Vår värld upplever en bredare samling förändringar som bidrar till ett sammanbrott för tilltro och social gemenskap, speciellt i de avancerade ekonomierna… i Europa och USA ser vi: tilltagande ilska, politisk polarisering, och populism. Vi riskerar något som skulle kunna kallas ett reverserat Bretton Woods-ögonblick”, sade han.

Ett stort problem är enligt IMF en för stor ojämlikhet, något som är både en nationell och global utmaning. Trots att andelen fattiga i världen minskat sedan 80-talet har de allra rikaste fått ungefär samma del av den ekonomiska utvecklingen som de fattigaste 50 procenten fått.

Läs även: Detta behöver du veta om blockchain

Detta samtidigt som konvergensen mellan fattiga och rika länder avstannat. IMF prognosticerade för fyra år sedan att det skulle ta ett halvt decennium för låginkomstländerna att nå levnadsstandarden hos de avancerade ekonomierna. Om den globala integrationen misslyckas kommer det att ta mycket längre tid, varnade Lipton.

Mot bakgrund av detta har återigen debatten om kapitalismens varande blommat upp.

David Lipton noterade att vissa anser att kapitalismen är att klandra för utvecklingen, men han håller inte med.

"Kapitalismen belönar risktagande och har varit motorn bakom så mycket av de framsteg som vi upplevt."

Men han ville betona att det är inte är ett perfekt system, utan något som ibland behöver korrigeras.

IMF har bland annat utvecklat metoder för hur finanspolitiken kan minska klyftorna i samhället, som de delger sina medlemsländer.

Fonden arbetar även med globala skattefrågor; att stänga kryphål, så som "profit shifting" av skatteskäl och för att undvika global skattekonkurrens bland länder, något som beskrivits som ett ”race mot botten”.

Lipton betonade även det globala arbetet mot penningtvätt, speciellt då korruptionen underminerar förtroendet för många samhällsinstitutioner.

En modernisering av det internationella handelssystemet, både rörande tjänstesektorn och e-handel, är något som enligt IMF kommer att minska handelsspänningarna, som hotar att underminera global tillväxt.

IMF betonar även betydelsen för global tillväxt att stärka kvinnors roll i ekonomin. 90 procent av alla länder har fortfarande juridiska barriärer för kvinnor att delta i ekonomin.

Lipton väljer även att särskilt betona vikten av klimatet i sitt tal.

”Vi måste trappa upp vårt svar på klimatförändringarna… Klimatförändringarna representerar en av de största utmaningarna detta århundrade.”

IMF arbetar därför aktivt med sina medlemmar i fråga om energisubventioner, koldioxidsprissättning samt ett ökat motstånd mot naturkatastrofer hos medlemsländerna.

Läs även: Så hotas de traditionella bankerna


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.