Fotograf: Jean-Francois Badias/TT

EU: Ny koldioxidskatt vid gränsen

Ursula von der Eleyen försöker övertyga om att koldioxidskatt är nödvändig för att undvika kolläckage och sänka koldioxidutsläppen. 

EU bör införa en koldioxidskatt vid gränsen för att undvika kolläckage och sänka koldioxidutsläppen med 50 "om inte 55 procent" till 2030.

Samtidigt måste fattigare EU-länder få stöd med klimatomställningen från EU:s sammanhållningsfond.

Det sade Ursula von der Leyen, kandidat till ny ordförande för EU-kommissionen, i ett tal i Europaparlamentet på tisdagen.

Hon försökte övertyga tillräckligt många tveksamma ledamöter för att parlamentet kan godkänna henne i en omröstning klockan 18 samma dag.

"Att sänka utsläppen med 40 procent till 2030 (som är det nuvarande målet) räcker inte. Vi måste sträva efter mer", sade hon.

Ursula von der Leyen föreslog också att Europeiska investeringsbanken delvis omvandlas till en klimatbank för att finansiera investeringar på 1.000 miljarder euro under tio år.

I sitt programtal underströk den tyska kristdemokraten behovet av en stark ekonomi.

"Det vi spenderar måste vi först tjäna ihop", sade hon.

För att locka sydliga EU-länder sade hon att flexibiliteten i stabilitetspakten måste användas fullt ut för att möjliggöra investeringar och reformer.

Inom skatteområdet sade hon att det inte är acceptabelt att stora digitala företag använder EU:s socialförsäkringssystem och utbildningssystem men nästan inte betalar någon skatt alls.

För att övertyga socialdemokrater ställde Ursula von der Leyen sig bakom en europeisk arbetslöshetsåterförsäkring.

När det gäller brexit sade hon att hon stödjer en förlängning av Storbritanniens EU-medlemskap bortom den 31 oktober om det behövs och om det finns goda skäl.

Detta uttalande gav henne den största applåden under talet (tillsammans med uttalandet att till sjöss finns en plikt att rädda liv).

"Vi beklagar det brittiska beslutet men vi respekterar det", sade hon.

Ursula von der Leyen lovade också att inte vika från försvaret av rättsstatens principer och europeiska värderingar.

Under talet påpekade hon att hon kan bli kommissionens första kvinnliga ordförande. Hon lovade se till att könsfördelningen blir jämn bland de nya kommissionärerna.

Läs även: IMF-chefen om hur man hanterar bluffsyndrom


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST