Stockholmsbörsen: Storbankens aktie faller efter nya avslöjanden

Den rapportunga tisdagshandeln inleds med svagt negativ öppning, efter en stigning  med 0,5 procent under föregående dag.

Stockholmsbörsen inleder tisdagen med en svagt negativ öppning. Vid 9:10-tiden var det svenska storbolagsindexet OMXS30 ned 0,17 procent till 1.630. 

På rapportfronten har förpackningstillverkaren Billerud Korsnäs redovisat ett justerat rörelseresultat som var sämre än de av Infront Data sammanställda analytikerestimaten. Bolaget bedömer dock att marknadsvillkoren kommer att vara fortsatt goda för vätskekartong och förpackningskartong under tredje kvartalet men svagare för vissa segment. Billerud Korsnäs aktien sjunker 3 procent. 

Läs även: Billerud Korsnäs: Når inte upp till förväntningarna

Husqvarnas rörelseresultat på 2.125 miljoner kronor i det andra kvartalet var något lägre än de 2.162 miljoner som väntades, enligt Bloomberg News sammanställning. Aktien sjunker 3,30 procent.

"Efter ett starkt första kvartal var försäljningen under inledningen av trädgårdssäsongen avvaktande under andra kvartalet. Effekterna av den lämnade verksamheten i Consumer Brands var i andra kvartalet cirka -5 procentenheter på nettoomsättningen", skrev Husqvarna i rapporten.

Hemfosas hyresintäkter för fastigheter uppgick till 705 miljoner kronor i det andra kvartalet (632). Förvaltningsresultatet ökade till 335 miljoner från 268 miljoner.

Bonavas rörelseresultat sjönk till 182 miljoner kronor till följd av ett lägre resultat från konsumenter i Sverige och Nordic. Lönsamheten i Sverige sjönk under kvartalet jämfört med motsvarande period i fjol, med en rörelsemarginal på 9,7 procent (23,6). Detta berodde på att bolaget har överlämnat bostäder i prisjusterade projekt i Stockholm medan det under andra kvartalet föregående år överlämnade bostäder med marginaler över genomsnittet.

HIQ redovisade ett rörelseresultat som uppgick till 66,2 miljoner kronor. Det var 8 procent bättre än analytikernas snittestimat.

HMS Networks resultat efter skatt ökade till 51 miljoner kronor. Det marknadsläge som HMS Networks rapporterade om i det första kvartalet har fortsatt, vilket innebär ökad osäkerhet i det korta perspektivet kring investeringar inom bolagets industriella segment, enligt vd Staffan Dahlström.

Bland andra nyheter rapporterade Dagens Industri att en intern Swedbank-granskning under 2018 hittades transaktioner mellan kunder i Litauen och den ökända banken FBME. I dessa mellanhavanden här även kopplingar till Syriens kemvapenprogram hittats. Swedbank aktien sjunker 2,4 procent. 

Läs även: Swedbank kopplas till syriska kemvapen

Irlab kan komma under press efter att bolagets fas 2a-studie med läkemedelskandidaten IRL790 för behandling av avancerad Parkinsons sjukdom inte nådde upp till sitt primära effektmål. Studieresultaten visade dock indikation på effekt mätt med en alternativ skala (MDS-UPDRS). De övergripande resultaten uppges stödja fortsatt utveckling av IRL790.

Camurus har tecknat ett licensavtal gällande injektionsdepå Fluidcrystal. Camurus får en initial kontant ersättning om 2 miljoner dollar. Bolaget är berättigat upp till 14,5 miljoner dollar i utvecklingsmilstolpes- och andra licensbetalningar, upp till 55 miljoner dollar i försäljningsrelaterade milstolpesbetalningar.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.