Fotograf: Press

Dagens raket: Axfood lyfter efter kvartalsrapporten

"Nu har vi ett kvartal där vi ligger väl i linje med vårt långsiktiga mål. Det är det vi jobbar efter", konstaterar Axfoods vd Klas Balkow.

 

Axfoods vd Klas Balkow lyfter fram omsättningstillväxten som en positiv punkt under det andra kvartalet. Samtidigt konstaterar han att fortsatta investeringar belastar lönsamheten något under kvartalet.

"Kvartalet är något lägre rörelsemarginalmässigt än i fjol. Vi har haft en stark tillväxt och vi lyfter också fram att vi under det här kvartalet har ett antal framtidssatsningar som kortsiktigt har belastat resultatet. Detta till trots gör vi ett bättre resultat än förra året", säger han.

Under andra kvartalet uppgick rörelsemarginalen till 4,6 procent, vilket är högre än fjolårets 4,5-procentiga marginal. Rensat för den positiva effekten från redovisningsstandarden IFRS 16 uppgick dock marginalen till 4,3 procent.

"Förra året hade vi en positiv försäljningsmix och hade ett rekordresultat mätt i kronor. Nu till och med möter vi det (mätt i kronor, reds anm)", konstaterar Klas Balkow.

Kommer året att se ut så här, med viss marginalpress?

"Jag vet inte om jag vill kalla det här en press på marginalen, med 0,2 procentenheter lägre. Vi har en del investeringar som vi vill göra och som vi kommer fortsätta att göra."

Med alla investeringar ni gör, tror du att ni kan ligga kvar över 4 procent i marginal på kort sikt också?

"Nu har vi ett kvartal där vi ligger väl i linje med vårt långsiktiga mål. Det är det vi jobbar efter", säger han.

Finns det inget som hotar det målet?

"Nej det tycker jag inte."

Under kvartalet har Axfoods investeringar bland annat bestått av det gemensamma plocklagret, så kallade dark store, i Stockholm. Bolaget utvecklar också Apohem och Urban Deli samt fortsätter att investera i Hemköp.

Axfood-gruppens tillväxt i butiksomsättning andra kvartalet på 7 procent kan ställas mot att marknaden växte med 4,3 procent.

"Med all tydlighet har vi fortsatt att ta marknadsandelar, vilket vi tycker är positivt. Den stora delen där är Willys som växer starkt men även Axfood Snabbgross och då får vi ta med perspektivet att båda mötte tuffa jämförelsetal och ändå gör bra tillväxt", säger Klas Balkow.

För helåret står Axfood fast vid prognosen om att de totala investeringarna bedöms uppgå till 1,5-1,6 miljarder kronor. Målet inkluderar fortfarande investeringar i det högautomatiserade lagret på 600 miljoner kronor i år, uppger Klas Balkow.

Vidare står Axfood fast vid målet att öppna 5-10 nya butiker i år. Under första halvåret har sex nya butiker etablerats.

Läs även: Beijer Electronics färska rapport – ökade intäkter och resultat


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST