Fotograf: Flickr

Atlas Copco justerar ner prognosen

Atlas Copco justerar ned sina utsikter på kort sikt, men aktien lyfter. Den redovisade omsättningen är i linje med prognosen. Rörelseresultatet något lägre. 

Verkstadsbolaget Atlas Copco redovisar en omsättning i linje med förväntat under andra kvartalet. Rörelseresultatet var lägre än väntat. Jämfört med föregående år sjönk vinsten.

Omsättningen uppgick till 25 580 miljoner kronor (24 461), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 25 620.

Rörelseresultatet blev 5 379 miljoner kronor (5 430), väntat rörelseresultat var 5 625. Rörelsemarginalen var 21,0 procent (22,2). Utfallet inkluderar engångsposter på totalt -243 miljoner kronor som omfattar omstruktureringskostnader på 30 miljoner kronor i affärsområdet Industriteknik samt en förändring i avsättning för aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram om -213 miljoner kronor (-55). I snittestimatet ingick engångsposter på -2,5 miljoner kronor.

Resultatet före skatt var 5 315 miljoner kronor (5 229), analytikerkonsensus 5 534. 

Orderingången landade på 26 565 miljoner kronor (25 120), vilket är 2 procent högre än analytikerkonsensus.

Atlas Copco justerar ned sina utsikter på kort sikt. 

"Efterfrågan för Atlas Copcos produkter och service förväntas vara något lägre än nivån i andra kvartalet", skriver bolaget. 

Tidigare utsikter, som presenterades den 25 april, var som följer. 

"Efterfrågan för Atlas Copcos produkter och service förväntas ligga kvar på nuvarande nivå."

Atlas Copco-chefen Mats Rahmström kommenterar utvecklingen. 

"Vi fortsätter att växa och leverera hög lönsamhet trots det osäkra läget i världsekonomin."

Ordervolymen för kompressorer ökade under kvartalet medan ordervolymerna för vakuumutrustning minskade. Verksamheten för industriella monteringsverktyg och monteringslösningar såg en något lägre efterfrågan på utrustning från fordonsindustrin. För energiutrustning, såsom generatorer och pumpar, ökade ordervolymerna kraftigt.

"Efterfrågan för våra produkter var hög och serviceverksamheten fortsatte att växa inom samtliga affärsområden", säger Mats Rahmström.

Atlas Copco förvärvade totalt nio bolag under kvartalet. Hittills i år har företaget köpt 16 bolag. 

Läs även: Handelskriget kommer påverka de svenska börsjättarnas resultat


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST