Fotograf: Unsplash

7 tips: Bli en bättre lyssnare

”Mod är det som krävs för att stå upp och tala. Mod är även det som krävs för att sitta ner och lyssna”

Har du någonsin befunnit dig i en konversation där du upplevde att personen du talade till inte lyssnade på ett enda ord du sa? Under senare år har detta blivit allt vanligare.

Som Winston Churchill en gång sagt ”Mod är det som krävs för att stå upp och tala. Mod är även det som krävs för att sitta ner och lyssna.”

Detta skriver Margie Warrell i Forbes.

I verkligheten fastnar vi lätt i vår världssyn och anser att den är den rätta. Men precis som ditt perspektiv är tillsynes logiskt för dig, tänker andra precis på samma sätt kring sina!

Att lyssna på någon annan kanske inte ändrar din åsikt eller synpunkt i frågan men det kan få dig att uppskatta någon annans perspektiv. Du sätter in en stor summa på ”relationskontot” genom att lyssna.

De största ledarna har alla varit bra lyssnare som prioriterat att förstå andras åsikter, oavsett om de går emot deras egna. De har spenderat mer tid kring frågorna istället för säkerheten i egna svar, med ett ödmjukt förhållningssätt till sin kunskap och en nyfikenhet för hur andra ser på problem.  

Här är sju sätt du kan bli en bättre lyssnare.

1. Din intention

Människor påstår att de är bra lyssnare när de egentligen bara tänker på sitt egna gensvar. Åsidosätt din agenda, intentioner och bekymmer för att utgå ifrån att i första hand lyssna. Sök enbart att bli förstådd när du förstått.

2. Knyt an med den gemensamma mänskligheten

Enbart när du kommer från en plats där du genuint bryr dig kommer människor verkligen öppna upp sig och dela med sig. Om du känner att du inte relaterar till personen, tänk på eran gemensamma mänsklighet. Personen vill också känna sig sedd, trygg, har rädslor och känslor som du.

3. Lyssna med hela din kropp

Ditt sätt att tala, säger mer än dina ord. Fokusera på den icke-verbala kommunikationen. Ta bort det som kan distrahera dig, ett miljöbyte kan hjälpa. Sök ögonkontakt, även om det kan vara obehagligt, så är det viktigt att våga delade sårbarhet.

4. Prata sparsamt

Om du anser att någon har fel, avbryt dem inte. De enda gångerna du ska tala är då du uppmärksammar deras erfarenhet, vill tydliggöra så att du har förstått eller vill få fram mer information.

5. Lyssna på det som lämnats osagt

Lyssna till det som den andre inte är villig eller kan säga högt. Vad är det outtalade? Är de rädda för något? Vill de ha bekräftelse eller uppmuntran?

6. Lyssna på din intuition

Den djupaste nivån går bortom det du kan se eller höra. Det kräver att du låter din intuition, ditt sjätte sinne, avgöra vad som sägs.

7. Tillåt tystnad

Ironiskt nog är det engelska ordet för lyssna, ”listen”, ett anagram för tystnad, ”silent”. Det är i tystnaden som en konversation kan nå djupet och problemet kan hanteras, ändå fyller vi ofta i tystnad för att undvika den känsla av obehag den kan skapa. Gör inte det.

Att lyssna är den mest värdefulla men outnyttjade redskapet för kommunikation. 

Läs även: Konsten att komma ihåg allt


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST