Fotograf: Pressbild

Qliro: Minskad omsättning men vänder till vinst

”Dessutom fortsatte Nelly sin lönsamma tillväxt. Bolagen har under kvartalet flyttat fram sina marknadspositioner”, förklarar vd:n.

E-handelsbolaget Qliro redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar däremot en vändning till en viss vinst.

Omsättningen uppgick till 723,9 miljoner kronor (807,0), en minskning med 10 procent mot föregående år, varav 386,9 (444,0) miljoner kronor i Sverige, 292,6 (313,6) miljoner kronor i övriga Norden och 44,3 (49,4) miljoner kronor i resten av världen.

Bruttomarginalen förbättrades, och rörelseresultatet blev 0,5 miljoner kronor (-10,3), med en rörelsemarginal på 0,1 procent.

Bolagets vd Marcus Lindqvist skriver i vd-ordet att det förbättrade resultatet drevs framförallt av Qliro Financial Services (QFS) som fortsatte expandera låneboken och öka rörelseresultatet, samt CDON Marketplace som kraftigt ökade andelen försäljning från externa handlare samt bruttomarginalen.

”Dessutom fortsatte Nelly sin lönsamma tillväxt. Bolagen har under kvartalet flyttat fram sina marknadspositioner”, förklarar vd:n.

Arbetet med att driva QFS, CDON Marketplace och Nelly som tre självständiga bolag uppges löpa enligt plan och bolagen drivs nu operativt och strukturellt självständigt. Detta
bedöms skapa de bästa förutsättningarna för bolagens fortsatta utveckling.

QFS var en ljuspunkt under kvartalet, och vd:n berättar att affärsområdet ökade låneboken med 41 procent i kvartalet till över 1,7 miljarder kronor, med snabbast tillväxt inom personlån som vid utgången av perioden översteg en halv miljard kronor.

”De totala rörelseintäkterna ökade med 21 procent medan ökningen i de totala rörelsekostnaderna begränsades till 10 procent, vilket visar affärsmodellens skalbarhet. Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar ökade med 154 procent till 14,5 miljoner kronor”, upplyser bolagschefen.

Resultatet efter skatt blev 0,4 miljoner kronor (-87,4).

Läs även: Glädjerapport från SEB – rörelseresultat bättre än förväntat


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.