Fotograf: Bertil Ericson / Pexels

God vinst för Cloetta – ”tillväxten har kommit tillbaka”

En nöjd vd pekar även på minskade kostnader. 

Godistillverkaren Cloetta redovisar en omsättning som var högre än väntat under andra kvartalet. Rörelseresultatet var i linje med marknadens förväntningar. Jämfört med föregående år steg vinsten.

Omsättningen uppgick till 1 583 miljoner kronor (1 472), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 1 548.

Rörelseresultatet blev 159 miljoner kronor (155), väntat rörelseresultat var 156. Rörelsemarginalen var 10,0 procent (10,5)

Läs även: Glädjerapport från SEB – rörelseresultat bättre än förväntat

Justerat rörelseresultat utföll på 161 miljoner kronor (145), väntat var 160, med en justerad rörelsemarginal på 10,2 procent (9,9).

Resultatet före skatt var 129 miljoner kronor (128), analytikerkonsensus 139.

Resultatet efter skatt blev 97 miljoner kronor (97), analytikerkonsensus 105.

Resultat per aktie hamnade på 0,34 kronor (0,34).

Snacks- och konfektyrbolagets vd Henri de Sauvage-Nolting anser att bolagets nya strategi och bolagets sätt att arbeta börjar leverera resultat.

”Tillväxten har kommit tillbaka och kostnaderna minskar. Det gör mig övertygad om att vi är på rätt väg för att vi på medellång sikt ska kunna nå våra finansiella mål”, skriver han i delårsrapporten för det andra kvartalet 2019.

Marknaden för förpackad konfektyr ökade enligt bolaget på alla marknader under kvartalet.

Läs även: Nu går det israeliska vågkraftsföretaget till Stockholmsbörsen

”Ingen fullständig marknadsstatistik är tillgänglig för lösviktsgodis, men enligt våra egna uppskattningar ökade marknaderna för lösviktsgodis på alla marknader under kvartalet, i Sverige framförallt på grund av påsken”, skriver Cloetta-chefen.

Bolagets försäljning av förpackade varumärken steg med 1,4 procent. Försäljningen ökade eller var oförändrad i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Nederländerna, Tyskland och Internationella marknader. Försäljningen minskade däremot i Storbritannien.

”Tillväxten drivs av färre men större innovationer och var särskilt stark i Sverige. Cloetta tog marknadsandelar inom 8 av 16 kategorier på våra huvudmarknader”, framhåller Henri de Sauvage-Nolting.

Beträffande lösviktsgodis ökade Cloettas försäljning med 18,1 procent. Försäljningen ökade eller var oförändrad i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Storbritannien.

”Försäljningen var särskilt stark i Sverige och Norge, på grund av påskförsäljningen”, konstaterar Cloetta-chefen.

Under första halvåret 2019 ökade lösviktsförsäljningen med mer beskedliga 1,6 procent.

Läs även: New York: Dow Jones på rekordnivå

Cloetta har som bekant tagit itu med den förlustbringande lösviktsaffären i Sverige med ambitionen att ha vänt detta till i slutet av nästa år.

”Lösviktskontrakt med negativ eller låg marginal, motsvarade cirka hälften av volymerna i Sverige, har under kvartalet omförhandlats. Prisökningar har accepterats på de flesta av dessa kontrakt med effekt från och med det andra halvåret 2019. Omförhandlingarna av de övriga kontrakten, motsvarande hälften av volymerna, inklusive några av de största kontrakten, förväntas att avslutas mot slutet av året”, skriver Cloetta-chefen.

”Dessutom, vilket är lika viktigt, har aktiviteter för minskade kostnader för lager och distribution, höjd effektivitet för plock i butik samt harmonisering av sortiment påbörjats men är ännu ej helt implementerade”, tillägger han.

Att Cloettas justerade rörelseresultat förbättrades i kvartalet beror enligt Henri de Sauvage-Nolting främst på tillväxten av förpackade varumärken och kostnadseffektivitet.

Läs även: Autopeden var 100 år före sin tid – en fluga som aldrig lyfte

De prishöjningar på lösviktsgodis i Sverige som Cloetta har genomfört i år har medfört ett överraskande litet volymtapp för bolaget.

 

Det sade snacks- och konfektyrbolagets vd Henri de Sauvage-Nolting vid telefonkonferensen kring delårsrapporten för det andra kvartalet.

”Vi har tappat några kunder eller kundgrupper, men mycket mindre än vad jag räknade med när vi började så det är mycket positivt”, sade Cloetta-chefen.

Han tillade dock att det är svårt att bedöma den totala negativa volymeffekten av prishöjningarna i det här skedet eftersom vissa företagskunder som accepterade prishöjningarna kan ha börjat titta efter alternativa leverantörer.

”Men hittills har det inte haft någon stor volymeffekt i Sverige”, sade han.

I mars gick Cloetta ut med prishöjningar inom lösgodis i Sverige. Prishöjningarna har slutförts för en del av kontrakten medan en del återstår inför andra halvåret. Bland annat har högre sockerpriser medfört ett behov av prishöjningar.

Cloetta har under en tid arbetat med att vända den förlustbringande verksamheten inom lösgodis i Sverige. Det är dock mycket annat än prishöjningar som ska driva lönsamhetsvändningen, framhåller Henri de Sauvage-Nolting.

 ”Vi kan inte använda prishöjningar för att lösa vår egen interna ineffektivitet”, betonade han. 

Det är fortfarande en hård strid att få upp marginalerna inom lösgodis, anser han.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST