Beijer Electronics färska rapport – ökade intäkter och resultat

”Jag kan konstatera att det råder en fortsatt osäkerhet kring vart konjunkturen är på väg, men för vår del är den underliggande trenden fortsatt positiv”, skriver vd Per Samuelsson. 

Beijer Electronics upprepar sin bedömning för helåret 2019 om att koncernens omsättning och resultat ska kunna öka jämfört med utfallet under 2018.

Det framgår av delårsrapporten.

Beijer Electronics, verksamt inom automation, redovisar ett resultat efter skatt på 13,7 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019 (10,5). Resultatet per aktie uppgick till 0:48 kronor (0:36).

Nettoomsättningen uppgick till 381 miljoner kronor (361), medan orderingången var 377 miljoner kronor (371).

”Jag kan konstatera att det råder en fortsatt osäkerhet kring vart konjunkturen är på väg, men för vår del är den underliggande trenden fortsatt positiv och vi har inte noterat några tecken på avmattning i aktivitetsnivån hos våra kunder. De olika affärsenheterna bearbetar ett antal större projekt som vid ett gynnsamt utfall kommer att ge ett bra bidrag till tillväxten”, skriver vd Per Samuelsson i rapporten.

Han uppger att Beijer Group under det andra kvartalet utvecklades i positiv riktning. Omsättningstillväxten var 6 procent under kvartalet och justerat för valutaeffekter var ökningen 3 procent. Rörelseresultatet steg till 21,5 miljoner kronor (18,0). Rörelsemarginalen blev 5,6 procent (5,0).

”I grova drag följer vi den strategiska planen som lades fast för några år sedan. Sett i ett längre perspektiv blev dock det andra kvartalet lite av ett mellankvartal i koncernens fortsatta expansion och strävan att nå de långsiktiga målen”, skriver Per Samuelsson.

Han förtydligar att en något lägre tillväxt än planerat andra kvartalet innebar, i kombination med ökade kostnader till följd av bolagets riktade satsningar, att utväxlingen på resultatet begränsades.

Läs även: Glädjerapport från SEB – rörelseresultat bättre än förväntat


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.