Fotograf: Unsplash

”De europeiska bankerna borde ha testats mot allvarligare finansiella chocker”

ECA pekar på att de simulerade chockerna faktiskt var ”mildare än de som inträffade under finanskrisen 2008”.

Stresstesterna av EU:s banker som EBA genomförde under 2018 borde ha varit tuffare och mer konsekvent genomförda mellan unionens länder.

Det framgår av en rapport från EU-revisionsrätten European Court of Auditors (ECA) som publicerats på onsdagen.

”Scenarierna för 2018 års stresstest var mindre allvarliga i länder med svagare ekonomier och mer sårbara finansiella system. Att effekterna blev små på vissa banker kan därför ha berott på att en lägre stressnivå tillämpades, snarare än på att de hade bättre motståndskraft”, framförs det.

Läs även: Så lyder storbankens radikala omvandlingsplan

Testerna av bankernas förmåga att stå emot EU-omfattande systemrisker borde ha varit mer omfattande. EBA förlitade sig vidare i hög grad på nationella tillsynsmyndigheter när testet utformades och genomfördes utan att övervaka dessa på ett ändamålsenligt sätt, anser ECA.

”De europeiska bankerna borde ha testats mot allvarligare finansiella chocker. Dessutom fattas EBA:s centrala beslut av företrädare för nationella tillsynsmyndigheter och ett EU-omfattande perspektiv beaktades inte tillräckligt när testet utformades och genomfördes”, säger Neven Mates, den ECA-ledamot som ansvarat för rapporten, i en sammanfattande kommentar.

ECA pekar på att de simulerade chockerna faktiskt var ”mildare än de som inträffade under finanskrisen 2008 och det negativa scenario som användes återspeglade inte på lämpligt sätt alla relevanta systemrisker för EU:s finansiella system”.

I revisionen konstateras det även att inte alla sårbara banker ingick i testet utan ”att några banker med högre risknivå uteslöts”. Revisorerna rekommenderar att Europeiska kommissionen ser över och stärker EBA:s styrningsstruktur och ökar myndighetens resurser så att framtida stresstest inte har liknande brister.

EBA bör samtidigt öka testens geografiska täckning och inte bara välja ut banker efter storlek utan också efter systemrisker. Ange lägsta stressnivåer för hela EU och överväga risker med beaktande av EU:s hela finansiella system samt öka sin kontroll över utformningen av test och skärpa sin övervakningsmetod, anser ECA.

Läs även: Danske Bank: Vinstvarnar för hela året


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST