Fotograf: Unsplash

Framstående forskare: Så kan AI rädda klimatet

Några av de främsta inom forskningsfältet artificiell intelligens har tagit fram en handlingsplan som föreslår hur maskininlärning kan rädda vår planet och mänsklighet. 

Utvecklingen av artificiell intelligens genom de senaste åren har lett till att många frågar sig hur teknologin kan användas för att lösa ett utav mänsklighetens största problem - klimatförändringen, skriver The Verge.

Några av de främsta inom forskningsfältet artificiell intelligens har tagit fram en handlingsplan som föreslår hur maskininlärning kan rädda vår planet och mänsklighet.

Den framtagna rapporten ser 13 fält där artificiell intelligens kan tillämpas, från klimatberäkningar till elektriska system och jordbruk. 

Bland några av de som står bakom rapporten finner vi den ledande entreprenören och föreläsaren inom AI tillika medgrundare av Google Brain, Andrew Ng och Jennifer Chayes som är vd för Microsoft Research, framgår det i MIT.

I texten föreslogs 13 områden där maskininlärning kan tillämpas. Några förslag är:

  • Bygga bättre elsystem där maskininlärning kan förutspå el-generering och producera efter befintlig efterfrågan. För att kunna använda och integrera förnybara energikällor krävs det bättre sätt att förutspå behovet och tillgången utefter väder och klimat. Detta kan minska spillet.

  • Övervaka utsläpp och avskogning från jordbruket. Fotosyntesen innebär att koldioxid används och kol lagras i växten. Skogsskövling och ohållbart jordbrukande leder därför till att koldioxid åter släpps ut i atmosfären. Men genom att använda satellitbilder och AI, kan vi märka ut platser där skogsavverkning sker och skydda dessa naturliga koldioxidsänkor.

  • Förutspå extrema väderförhållanden, till exempel torka och orkaner, för att kunna skydda sig mot dem. Många av de flesta effekter kommer att komma från klimatförändringar i framtiden och från stora komplexa system så som förändringar i istäckets dynamik samt i molntäcken.

  • Effektivisera transportnäten och därmed reducera antalet onödiga resor, öka fordonens effektivitet och skifta fraktsätt till miljövänligare alternativ. AI kan främja samåkandet och användandet av autonoma fordon. Idag står transporter för en fjärdedel av globala energirelaterade koldioxidutsläpp, två tredjedelar av dessa skapas av trafikanter.

  • Hitta och skapa nya materia som är bättre för miljön. Material som kan använda, lagra och nyttja energi mer effektivt. Cement- och stålproduktionen står idag för nästan 10 procent av koldioxidutsläppen.

  • Reducera spillenergi från byggnader. Dessa är något av ”den lägst hängande frukten” gällande klimatåtgärder och de står för ytterligare en fjärdedel av de globala energirelaterade koldioxidutsläppen. Genom smarta sensorer kan man optimera vattentemperaturen, lufttemperaturen och elförbrukningen vilket kan reducera energiförbrukningen med 20 procent i en enda byggnad. Större projekt kan ha större inverkan.

  • Använda geoengineering för att reflektera solens energi och värme tillbaka ut i rymden. Detta är den mest spekulativa och extrema tillämpningen. Det finns dock forskare som hoppas att detta är en lösning.

  • Förse individer med redskap som kan minska deras globala fotavtryck. Ett vanligt antagande enligt författarna är att ”individer inte kan agera meningsfullt mot klimatförändringar”. Människor måste bli varse om hur de kan hjälpa till och beräkningar med AI kan visa dem var de kan förbättra sig för att minska sitt egna fotavtryck.

”Enbart teknologin är inte tillräcklig”, skriver författarna bakom rapporten.

”Teknologier som skulle kunna minska klimatförändringar har varit tillgänglig under flera år, men de har inte använts storskaligt av samhällen. Medan vi hoppas att maskininlärning ska vara användbart för att reducera kostnader associerade till klimatet, måste mänskligheten också bestämma sig för att agera.”

Hela rapporten kan du läsa här. 

Läs även: Han vägrar tro på ett Terminator-scenario: ”AI kompletterar snarare mänsklig intelligens”


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST