Fotograf: Pressbild

Kavaljer-förvaltare: Ser ljus framtid för butiksinredningsspecialisten

Itab bör inom en tre års period kunna tjäna 300 miljoner kronor på årsbasis menar Peter Lindvall. 

Kavaljer-förvaltaren Peter Lindvall står fast vid att Itab bör inom en tre års period kunna tjäna 300 miljoner kronor på årsbasis, vilket bedöms innebära en kurs på 35 till 40 kronor i ett första skede.

Butiksinredningsspecialisten Itab släppte sin rapport för det andra kvartalet tidigare idag, i vilken de redovisar något minskande omsättning jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar samtidigt högre vinst.

”Med bakgrund av ett överraskande starkt första kvartal var resultatet för kvartal två, rensat för en engångsintäkt från försäljning av fastigheter, svagare än vi väntat oss. Även den organiska tillväxten om minus en procent var sämre än vad vi hade förväntat oss”, uppger förvaltaren av Kavaljer Multi i en kommentar.

Lindvall tillägger att om man ser till hela det första halvåret är man mycket nöjda då Itab har stärkt sin balansräkning genom att frigöra 500 miljoner kronor, vilket i sin tur tagit bort spekulationer på marknaden om en eventuell nyemission.

En annan ljuspunkt är Asien-satsningen.

”Itab har också tagit kostnader för marknadssatsningar i Asien vilket vi ser som positivt och spännande då Itab idag är små i Asien och det sker en stor butiksutbyggnad i regionen”, upplyser förvaltaren.

Vidare beskrivs försäljningstillväxten av digitala produkter, där självutcheckningsprodukter ingår, som stark. Den uppgick till 24 procent.

”Inom självutcheckning ser vi en stor potential där Itab under perioden fick en ny större order i Italien och till en ledande tysk detaljhandelskedja”, säger Lindvall.

Sammanfattningsvis gör man fortsatt bedömningen att Itab bör inom en tre års period kunna tjäna 300 miljoner kronor, vilket talar för en kurs på 35 till 40 kronor inledningsvis.

Marknaden reagerade initialt positivt på rapporten, men aktien har rört sig ner under nollstrecket. Nedgången lyder i skrivande stund 2,9 procent, i ljuset av att aktien är upp över 90 procent i år.

Läs även: ”För 50 år sedan var en lädersoffa den optimala lyxen” - nu kommer veganbilarna


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.