Fotograf: Unsplash

9 svenska städer ska bli klimatneutrala – till 2030

Den största utmaningen är att lösa mobiliteten för hållbara transporter. Det menar forskaren Olga Kordas.

Nio svenska städer ska bli klimatneutrala till 2030.

Städerna satsar 70 miljoner kronor, varav hälften av pengarna kommer från Viable cities, som i sin tur finansieras av statliga Formas, Vinnova och Energimyndigheten. Den andra hälften står städerna för själva. Det rapporterar SvD.

"Det [...] handlar om ett gemensamt arbete där de nio städerna ska lära sig av varandra. Om vi inte genomför gemensamma projekt försöker alla ta fram sina egna lösningar på varsitt håll", säger Olga Kordas, forskare på KTH och chef för Viable cities till SvD.

Städerna som deltar i projektet är Enköping, Göteborg, Järfälla, Lund, Malmö, Stockholm, Umeå, Uppsala och Växjö.

Redan 2015 antog Uppsala kommun ett mål om att göra staden klimatneutral till 2030 och klimatpositiv 2050.

"Det är ett ambitiöst mål, men tillsammans med näringsliv, civilsamhälle och forskningen kan vi göra det. Nu får vi dessutom mer resurser genom det här projektet", säger Björn Sigurdson, klimatstrateg på Uppsala kommun.

"Hur når vi målet om en klimatneutral kommun 2030? Det vet vi inte. Vi måste hitta nya idéer och innovationer för att minska utsläppen, och det försöker vi göra nu." 

Städer står i dag globalt för mer än 70 procent av utsläppen. Det är bakgrunden till att Viable cities grundades och att fokus lagts på att angripa utsläpp i just städer.

Till SvD säger Olga Kordas att den största utmaningen för att nå målet är att förändra mobiliteten. Björn Sigurdson håller med.

"Vi som individer måste börja samåka, åka kollektivt och cykla mer. Men det handlar än mer om att samhället och näringslivet måste ställa om de stora strukturerna, till exempel bygga ut bättre kollektivtrafik."

 


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST