Geopolitisk oro – luft under vingarna för Saab

Fondförvaltaren anser att Saab har en unik position på den svenska marknaden, med en nära monopolliknande position.

Dagens geopolitisk oro stärker argumentet för exponering mot försvars- och säkerhetssektorn, menar förvaltarteamet bakom Global Defence & Security Fund.

”Osäkerheten i marknaden fortsatte i juni. Positiva dagar och perioder ersattes av dagar med nedgång och oro. Den 7 juni meddelade President Trump att det kommit en lösning till den förväntade tullen på varor från Mexico, men vid månadens slut fortsatte det pågående handelskriget mellan Kina och USA. Marknaden har prisat in att den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, kommer sänka räntorna inte bara i juli men också i september”, inleder förvaltarteamet en månatlig fondkommentar med.

Läs även: Efter G20: Fritt fram för Huawei när USA och Kina slopar nya tullar

En mjukare hållning från centralbanken agerade börsbränsle, men från förvaltarhåll bedömer man att potentiellt uteblivna räntesänkningar kan resultera i oro och marknadsnedgångar.

”Den geopolitiska oron vi ser idag ger ett stärkt argument för exponering till försvars- och säkerhetssektorn”, konstaterar fondens förvaltningsteam.

Fonden utvecklades positivt under månaden med en uppgång om 1,3 procent, vilket dock var svagare än jämförelseindexutvecklingen om 4,6 procent. En svagare dollar i förhållande till europeiska valutor påverkade fonden negativt.

Saab blev månadens vinnaraktie om man justerar för valutakurser.

”Saab har under en tid underpresterat andra försvarsbolag men fick luft under vingarna i juni. Vår bedömning är att Saab har potential och kan erbjuda en stor uppsida med begränsad nedsida”, berättar fondförvaltaren Tor Sinclair.

Sinclair anser att Saab har en unik position på den svenska marknaden, med en nära monopolliknande position.

Vidare upplyser man att Saab-aktien har utvecklats betydligt sämre under den senaste femårsperioden jämfört med de amerikanska branschkollegorna Lockheed Martin och Boeing, i synnerhet om man tar hänsyn till den svagare kronan. Detta trots att man noterat en starkare försäljningsutveckling.

”Vi menar att Saab ser intressant ut från ett risk/avkastningsperspektiv. Nyckeln till framtida kursuppgångar ligger i hur väl man lyckas attrahera internationella order, vilket allt annat lika innebär högre marginaler”, landar man i.

Fonden ökade allokeringen till General Dynamics under maj, vilket har visat sig vara ett bra beslut givet att bolaget var en av de främsta bidragsgivarna denna månad.

Ett bolag som haft mycket problem på sistone är Boeing. Den amerikanska flygtillverkaren har i spåren av flygkrascher i Indonesien och Etiopien med bolagets 737 Max-plan pressats hårt.

Bolagets aktiekurs har sedan toppnoteringen i mars 2019 på omkring 440 dollar backat till dagens nivåer runt 370 dollar, motsvarande en nedgång på cirka 16 procent.

”Om vi får en svag aktiemarknad och Boeing fortsatt brottas med problemen kring 737 Max skulle jag inte bli förvånad om aktien handlas ned till 300 dollar. Om aktien når den nivån anser jag dock att det är en ypperlig möjlighet att köpa in sig i ett världsledande bolag med en mycket stark företagsledning, som har en sund andel av sina intäkter från den stabila försvarssektorn”, kommenterar Sinclair.

De fem största innehaven i fonden var per utgången av perioden Lockheed Martin, Northrop Grumman, Booz Allen Hamilton, General Dynamics och Raytheon.

Läs även: Tunga corpprofilen: ”Allt visar att det är en enorm aktivitet på marknaden”


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST