Fotograf: Unsplash

Vindkraftsbolaget ökar omsättningen med 2201% – men aktien faller

Projektförseningar orsakar kursfall.

Eolus Vinds Sundsvallsprojekt, Kråktorpet och Nylandsbergen, har drabbats av vissa förseningar då utförda entreprenadarbeten inte har uppfyllt ställda funktionskrav.

Det framgår av delårsrapporten.

De extra kostnader som detta beräknas medföra har inkluderats i respektive projektprognos, vilket alltså påverkar de förväntade projektmarginalerna negativt.

"Vi räknar med att projektet Kråktorpet kommer att kunna överlämnas till vår kund under det första kvartalet verksamhetsåret 2019/2020", skriver vd Per Witalisson i rapporten.

Det norska projektet Öyfjellet är ensamt ungefär lika stort räknat i effekt och produktion som de fyra projekt som Eolus har under byggnation för närvarande. Upphandling av vindkraftverk och entreprenader pågår, med en förväntad byggstart under hösten 2019.

"Med ett 15-årigt elhandelsavtal med Alcoa och en kreditgaranti av den norska staten utgör parken ett attraktivt investeringsobjekt som väcker intressen i den pågående försäljningsprocessen", skriver vd:n.

Eolus Vind flerdubblar intäkterna och vänder till vinst i tredje kvartalet, mars till maj 2019, jämfört med samma kvartal i fjol.

Bolaget redovisar en nettoomsättning på 520 miljoner kronor (22,6) för det tredje kvartalet i det brutna räkenskapsåret, en ökning med 2 201 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet uppgick till 10,9 miljoner kronor (-10,0) och resultat före skatt blev 10,0 miljoner kronor (-5,7). Periodens resultat efter skatt uppgick till 12,2 miljoner kronor (-4,6) motsvarande ett resultat per aktie om 0:49 kronor (-0:18).


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST