Fotograf: Hasse Holmberg / TT

Bopriserna fortsätter stiga – trots svagare ekonomiska utsikter

Bopriserna steg marginellt i juni jämfört med mig. Antalet köp ökade kraftigt.

Danske Banks boprisindikator för priset på bostadsrätter i Stockholms kommun pekar mot en uppgång på 0,5 procent i juni, jämfört med föregående månad. Säsongsrensat är uppgången något mindre. Antalet transaktioner steg säsongsrensat marginellt jämfört med i maj.

Det skriver Danske Bank i en analys.

Banken noterar att antalet transaktioner fortsatt steg kraftigt, med 33 procent jämfört med maj 2018 och med 12 procent jämfört med samma månad 2017.

Banken noterar att hushållen uppenbart är villiga att betala upp för sitt boende, trots tilltagande signaler om svagare ekonomiska utsikter såväl på hemmaplan som internationellt, vilket speglas bland annat i svagt konsument och företagsförtroende.

Samma tendens syns i en stabilisering av den nedåtgående trenden i kredittillväxten för bostadslån vilket sammanfaller med en minskad oro för stigande räntor.

"Priserna på bostadsrätter i Stockholm steg något i juni samtidigt som omsättningen fortsatt ligger högt över fjolårsnivån. Trots svagare tillväxtutsikter är hushållen beredda att betala upp för sitt boende vilket troligtvis hänger samman med ett lägre ränteläge", säger Michael Grahn, chefekonom på Danske Bank Sverige.

Danske Bank boprisindikator baseras på rapporterade transaktioner på Hemnet.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST