Fotograf: Mostphotos

Här är första halvårets börsraketer

Life science och teknik. Här presenterar vi aktier som har gått bäst halvvägs in i 2019.

Stockholmsbörsen har haft en stark start på året.  Listan på årets börsraketer toppas av företagen inom life science och teknik. Den stora vinnaren bland Large Cap-bolagen är den globala giganten Getinge som har haft en kursuppgång på 83,1 procent halvvägs in i 2019.

På hela börsen ser vi att det har gått väldigt bra för utvecklare av onlinespelsåsom  AMGO iGaming, samt för företagen som fokuserar på innovation. Företaget SeaTwirl  som jobbar med havsbaserad vindkraft har rusat upp med 690 procent. First North-noterade Crunchfish har svingat sig upp över 299 procent. Crunchfish  är leverantör av teknik för applikationer inom virtual reality och augumented reality. 

Investerarna har varit rädda för att missa tåget och investerat i aktier som släpat efter. 

Globalt har vi sett börsrally tack vare lägre räntor och diverse stimulanser. Just nu råder det däremot pessimism på marknaderna på grund av den globala oron. Handelsfriktioner hotar tillväxten.  Det är framför allt verkstadssektorn och detaljhandeln som drabbas av negativiteten, medan råvaror stärks Bland börsraketerna finner vi teknikkoncernen och  medicinskteknikföretagen.

 Stockholmsbörsens OMXS30-index detta år fram till 2 juli 2019.  

Här är årets börsvinnare bland Large Cap-bolagen: 

1. Getinge B   

Årets börsraket bland large cap är det globala medicinskteknikföretaget. Getinge är en leverantör av lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter och sterilcentraler. Den största kundgruppen är sjukhus. Under första kvartalet av 2019 ökade företaget sin organiska försäljning med 6 procent. Getinge växer snabbare än marknaden och har stark utveckling inom alla områden, särskilt inom APAC. Den senaste rapporten fick positivt mottagande och resulterade i ett markant kurslyft.  

Kursuppgång 2019: 83,1%

 2. Evolution Gaming   

Andraplats-tagare är B2B företaget som tillhandahåller livecasino tjänster och expanderar kraftigt. Marknaden reagerade väldigt positivt på den senaste kvartalsrapporten. Vd:n förklarar att företaget visar så goda resultat, då de får utväxling på de investeringar som gjordes året innan och planerar att fortsätta ta marknadsandelar. 

Kursuppgång 2019: 80,37% 

3. Addtech B  

Den svenska teknikhandelskoncernen är en skicklig förvärvsmaskin, men med påtaglig konjunkturrisk. Addtech förvärvade under det gångna året 14 bolag, ett högre antal än tidigare. 

I den senaste kvartalsrapporten presenterade företaget ett oväntat starkt resultat för och höjt utdelningen med 25 procent. 

"Vi har positionerat oss väldigt bra inom de områden som växer - som miljö- och klimat, infrastrukturutbyggnad, automation och elektrifiering av fordon", säger vd Niklas Stenberg till Nyhetsbyrån Direkt. 

Kursuppgång 2019: 78,26% 

4. Dometic Group  

Företaget tillverkar och säljer fritidsprodukter.  Dometic har sin största marknad i vad de benämner som Americas. USA utgör största delen av regionen Americas 

Dometics hade nyligen sin första kapitalmarknadsdag som bekräftade prognosen om utökade marginaler och god tillväxt kommande år. 

Dometic CoolFun Cooling Box är världens första termoelektriska kylbox av biomaterial.   

Kursuppgång 2019: 69,05%

5. Lifco B   

Lifco  AB är en finansiell koncern som fokuserar på nischmarknader.  Företaget har haft en imponerande kursutveckling under det första halvåret 2019ö  Lifco var tidigare en del av årets börsraket Getinge. Den goda konjunkturen har haft positiv effekt på företaget hittills i år och har varit den främsta bidragande faktor till den organiska tillväxten.  

Kursuppgång 2019: 57,1%

6. Nolato B 

Företaget jobbar med produkter av polymera material. Polymera material kan vara till exempel gummimaterial, härdplaster och termoplaster. I produktportföljen inkluderas bland annat förpackningar för läkemedel.  

 Nordea bedömer att företaget är väldigt intressant ur ett diversifieringsperspektiv 

 "Över en tredjedel av koncernen är exponerad mot icke-konjunkturella marknader och vi ser stora tillväxtmöjligheter framöver", skriver Nordea i en analys. 

Kursuppgång 2019: 54,57%

7. Beijer Ref B 

Den teknikinriktade handelskoncernen handlas på all-time-high. En förklaring till den goda kursutvecklingen kan hittas i den rapport som nyligen publicerades och lovande förutsättningar för kylkoncernen och branschen som helhet. 

"Köldmediepriserna fortsätter att sjunka men ligger fortfarande på höga nivåer. En effekt härav är att köldmediernas andel av vår totala försäljning alltmer återgår till det normala. Vi är väl förberedda för de successivt förändrade marknadsförhållandena som vi kompenserat med ökad försäljning av vårt hållbara produktsortiment. Betydelsen av prisutvecklingen av köldmedier för koncernen har därför successivt minskat", skriver företagets vd. 

Kursuppgång 2019: 53,55% 

8. NIBE Industrier B 

Företaget tillverkar och säljer utrustning för elektrisk uppvärmning, villavärmeprodukter och basvärmeprodukter. Företagets marknadssegment med tydlig hållbarhetsprägel utvecklats bäst, medan det har gått svagare inom marknadssegment med traditionell konsumentprofil. 

Kursuppgång 2019: 49,53%

9. Arjo B 

Medicinteknikbolaget Arjo avknoppades från Getinge AB och delades ut till Getinges aktieägare 2017 och börsintroducerades samma år.   

Under första kvartalet 2019 hade Arjo en positiv lönsamhetsutveckling och en god orderingång.  

Kursuppgång 2019: 48,15% 

10. Indutrade 

Industrikoncernen säljer teknikkomponenter och lösningar med högt tekniskt innehåll i många olika länder och branscher.  Industribolaget expanderar genom förvärv.  

 

 


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST