Fotograf: Hansenn

Kampen om klimatet hotas av handelskriget

Handelskonflikten kan försvåra omställningen till koldioxidneutrala energialternativ. 

Handelsspänningar hotar att försvåra de globala energibolagens ansträngningar för att ställa om till gröna alternativ, sade BP:s nytillträdda ordförande Helge Lund i en intervju med Reuters inför G20-mötet i Osaka i helgen.

En energiomställning utan de globala oljebolagen är en omöjlighet och för närvarande är förutsättningarna för en sådan allt mer besvärliga aktat den höjda anspänningen i världshandeln, sade norske Helge Lund till Reuters.

"Det långsiktiga ramverket runt energiomställningen är viktigt. Över tid är det mycket lättare för bolag som BP om vi har ett stabilt globalt ramverk för handel och investerande", sade han med påpekandet att vad som krävs för att nå nollutsläpp innan århundradets slut är "en aldrig förr skådad samverkan mellan bolag och regeringar".

Det brittiska oljebolaget har kritiserats hårt av klimatförkämpar från flera håll och dessutom fått ett flertal propåer från tunga investeringsorganisationer om att det krävs förbättringar inom bolagets och branschens hållbarhetsarbete. Sektorn måste hänga med i FN:s klimatmål, menar kritiker.

Men att BP med konkurrenter måste tas med i ekvationen för att ställa om till grön energi är det enda rimliga, menade Helge Lund. Trots att gröna energialternativ växt fram i allt snabbare takt kommer olja och gas inte att ersättas fullt ut på flera årtionden, sade han.

"Det tar tid att förändra energisystem. Om vi demonterar olje- och gasinfrastrukturen snabbare än vi kan bygga upp koldioxidneutrala energialternativ kommer samhällen att gå bakåt", sade Helge Lund.

Dessutom är en viktig dimension att ta i akt att BP och andra integrerade olje- och gasbolag förstår energimarknader, har stora balansräkningar och teknisk kapacitet och möjlighet att ta risk, fortsatte han.

"I min värld är dessa bolag oerhört viktiga i energiomställningen", sade BP-ordföranden.

Läs även: FN-experten: Världen kan hamna i ”klimatapartheid”


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST