H&M lyckas gå åt rätt håll trots pressen i klädbranschen – aktien rusar över 9%

H&M har nu släppt sin kvartalsrapport. Klädbolaget lyckades pricka förväntningarna. 

Klädbolaget H&M redovisar ett rörelseresultat på 5.935 miljoner kronor för det andra kvartalet (mars-maj) i det brutna räkenskapsåret 2018/2019, i linje med prognosen. Bruttomarginalen blev 55,4 procent, i linje med förväntade 55,4 procent. 

H&M:s försäljning av sina sommarkollektioner har börjat mycket bra och nettoomsättningen under juni månad bedöms öka med 12 procent i lokala valutor jämfört med motsvarande månad föregående år.

H&M bedömer därför att kostnaderna för prisnedsättningarna kommer att minska med cirka 1,5 procentenheter i relation till omsättningen i det tredje kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år.

Försäljningen steg med 6 procent under det andra kvartalet som sträckte sig fram till och med maj månad. H&M har fortsatt att utveckla sina nya digitala tjänster och under våren har bolaget även expanderat kraftigt med H&M:s kundlojalitetsprogram, vilket har en positiv påverkan på försäljningssiffrorna. 

H&M:s onlineförsäljning under det andra kvartalet ökade med 27 procent i kronor och med 20 procent i lokala valutor.

Tyskland är H&M:s enskilt största marknad sett till omsättning med en andel om cirka 15 procent. H&M:s försäljning i Tyskland i det andra kvartalet påverkades av intrimningseffekter från transitionen av onlineplattformen som genomfördes i början av året. I lokal valuta var försäljningen ned 2 procent.

Starkast försäljningsutveckling var i USA, med en ökning på 17 procent, Mexiko +25 procent, Indien +39 procent, Ryssland +19 procent och Polen +11 procent i lokala valutor.

För inköpen till tredje kvartalet (juni-augusti) i räkenskapsåret 2018/2019 bedöms marknadsläget för de externa faktorer som mest påverkar bruttomarginalen sammantaget som fortsatt negativt, främst till följd av att US-dollarn har stärkts gentemot koncernens valutakorg jämfört med motsvarande inköpsperiod föregående år, skriver H&M.

H&M:s varulager uppgick vid utgången av det andra kvartalet (utgången av maj) till 40,4 miljarder kronor, en ökning med 11 procent i kronor räknat och med 4 procent i lokala valutor (valutajusterat), jämfört med motsvarande tidpunkt året innan.

Varulagret utgjorde 18,3 procent (18,2) av omsättningen exklusive moms, rullande tolv månader. Motsvarande siffra i det första kvartalet var 18,6 procent.

"Varulagrets sammansättning fortsätter att förbättras. Bolaget bedömer därför att kostnaderna för prisnedsättningarna kommer att minska med cirka 1,5 procentenheter i relation till omsättningen i det tredje kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år. Det blir därmed det fjärde kvartalet i rad med minskade prisnedsättningar", heter det i rapporten.

  2018/2019 2018/2019   2017/2018
  2kv 2kv   2kv
Mln SEK    Utfall                 EST      Diff        Utfall  
Omsättning  57.474       57.474         51.984
Bruttomarginal  55,4%   55,4%   56,1%
Rörelseresultat   5.935    5.923            0% 6.007
Rörelsemarginal 10,3%                     10,3%  11,6% 
Resultat före skatt 5.934      5.930 0% 6.012
Nettoresultat  4.569              4.576 0%    4.638
Resultat/aktie 2:76                 2:76  0%   2:80

 

Läs även: Guldregn över svenska framtidstyget – H&M och Kappahl är med och investerar


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST