Från höger: Alexandra Kulldorff, Eric Zhang, Markus Holmberg, Karin Ebbinghaus från Almi Invest och Hongxia Li Karlsson Fotograf: Företaget Biofiber

Här är innovationen som ersätter plast – öppnar för mångmiljardmarknad

Almi Invest har precis investerat i ett företag vars nya material kan ersätta plast. Bolaget beräknas kunna bidra till snabb och stor CO2-reducering innan 2030.

Almi Invest investerar 3 miljoner kronor i Biofiber Tech Sweden AB, som utvecklat ett nytt helt nedbrytbart material som kan ersätta plaster. Existerande ägare och några nya investerare går in med 3,65 miljoner kronor i en emission på totalt 6,65 miljoner kronor.

Just nu planerar Biofiber Tech pilottesta med en stor kund.

"Det här är ett av de bolag som kan bidra till mycket stor och snabb CO2-reducering innan 2030 eftersom tekniken enkelt kan integreras i existerande processer och råvaruflöden – både från skogsindustrin och plastindustrin - utan större investeringar", säger Karin Ebbinghaus, Investment Manager på Almi Invests GreenTech-fond.

Biofiber Techs patenterade teknologi modifierar träfiber så att det blir mer 'plastlika' och kan användas för att ersätta dagens fossilbaserade plast.

"Tekniken ska kommersialiseras inom tolv till arton månader här i Norden", säger bolagets vd och grundare Eric Zhang, som fick idén när han jobbade i Kina för SCA i början av 2000-talet och såg hur stor inverkan plasten hade på naturen.

Materialet är miljövänligt och kostnadseffektivt med goda materialegenskaper, enligt Almi Invest, som uppger att träfibrerna är koldioxidneutrala och helt nedbrytbara i naturen utan behov av till exempel UV-ljus eller andra speciella förhållanden.

"Det finns ett enormt behov av sådana nya typer av material som kan ersätta eller komplettera dagens plaster i allt från förpackningar till bilindustrin. De bioplaster som finns på marknaden idag har ofta utmaningar med kostnad och skalbarhet – något som Biofiber Techs teknologi löser", framhåller Karin Ebbinghaus.

Eric Zhang har disputerat på KTH och har lång yrkeserfarenhet från Holmen och SCA både inom affärs- och produktutveckling.

"Investeringen från Almi Invest fyller ett stort behov för att bygga bolaget vidare och kommer att användas till att säkerställa att produktionen kan skalas upp, för teknikimplementation i större skala, patentkostnader samt för att rekrytera nya talanger, säger Eric Zhang.

Rapporten The New Plastics Economy: Rethinking the future of plastics and catalysing action av Ellen MacArthur Foundation visar att det 2050 kan finnas mer plast i haven än fisk. Enligt Almi Invest möjliggör Biofibers material stora produktionsvolymer utan motsvarande belastning på miljön. Processen, som är inspirerade från plastindustrin, har aldrig tidigare lyckats inom cellulosa, uppger de.

Det globala marknadsvärdet för den här typen av material är uppskattat till cirka 28 miljarder dollar år 2018 och väntas uppgå till cirka 42 miljarder dollar år 2023, enligt SmithersPira och Marketsandmarkets Inc.

Läs även: Guldregn över svenska framtidstyget – H&M och Kappahl är med och investerar


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST