Fotograf: Montage VA.se, pressbild, Unsplash

”För branschen är det centralt att vi är transparenta och inkluderande”

Följ med i Veckans Affärers artikelserie om investerare.

Ett nytt gäng har nu tagit över i riskkapitalbolaget Segulah efter legenden Gabriel Urwitz.

"Vi har utrymme att göra nya affärer", säger vd Marcus Planting-Bergloo. "Senaste året har vi gjort tre förvärv och tre exits. Inom kort hoppas vi annonsera ett nyförvärv till!"

Priserna är fortsatt höga, men säljarnas förväntningar har sänkts något, konstaterar Marcus Planting-Bergloo. Han tog över som vd för Segulah den 1 mars efter Sebastian Ehrnrooth, då denne efterträdde grundaren Gabriel Urwitz som styrelseordförande.

Faktaruta

Segulah grundades av Gabriel Urwitz och Anders Claesson. Gabriel Urwitz var ordförande i Riskkapitalföreningen när uppförandekoden togs fram.

I ryggen har han 12 år på Segulah, varav 6 år som deal partner, och han har deltagit i flera av bolagets framgångsrika förvärv.

"Vi är optimistiska. Det känns som att vi har bra vind i seglen. Generationsskiftet är klart och vi har ett starkt team på plats. Nu laddar vi för framtiden", säger Marcus Planting-Bergloo.

Segulah har sedan starten för 25 år sedan rest 5 fonder och har för närvarande ett kapital under förvaltning på cirka 8 miljarder kronor. Ambitionen är att resa fler.

"När vi gör det beror på investeringstakten i nuvarande fond", säger han.

Vad blir skillnaden med det nya teamet?

"Det blir inga dramatiska förändringar, vår strategi är fortsatt att investera i välskötta medelstora nordiska bolag där vi med hjälp av duktiga industrialister fokuserar på att skapa värde genom operationella förbättringar och tillväxt. Vi har jobbat länge tillsammans och känner varandra väl. Sebastian Ehrnrooth, vår deal partner Percy Calissendorff och jag ska vara drivande i affärerna."

Hur vill du summera det gångna året?

"Det har varit ett mycket bra år med flera nya affärer på både köp- och säljsidan där den senaste var en mycket lyckad försäljning av byggbolaget Zengun. Året innan var ett rekordår för oss. Vi gjorde fler fina exits och levererade en avkastning väl över ursprunglig målsättning. Vi noterade bland annat Balco på börsen och sålde norska Oglaend Industrier, vilket blev en av våra bästa affärer någonsin. Vi har ett väldigt starkt dealflöde och mycket intressant att titta på."

Hur stort är dealflödet?

"Det är fortsatt stort. Vi är väl inarbetade och har, trots att vi är så pass små, ett väl etablerat varumärke och det hjälper när man pratar med entreprenörer och grundare. En hel del av vårt affärsflöde kommer från banker och mellanhänder, men vi arbetar även mycket proaktivt för att hitta våra egna möjligheter. Vi ägnar en stor del av vår tid åt att gallra. Av de cirka 150-200 bolag vi tittar på per år brukar det i snitt bli ca två affärer."


Hur ser du på M&A och IPO-marknaderna framåt?

"De närmaste 12 månaderna hoppas vi både köpa och sälja bolag. Vi tror mer på M&A än IPO:s på grund av det osäkra börsläget. IPO-marknaden var väldigt stark 2017, men något svagare 2018 när börsen började skaka till. På M&A-sidan upplever vi ett stort intresse för kvalitativa bolag. Historiskt har vi också sålt flest bolag till industriella tagare."

Vilken typ av bolag bedömer ni som intressanta?

"Vi befinner oss i en intressant del av marknaden, typiskt sett tittar vi på bolag med en omsättning upp till cirka en miljard kronor, och det är där flest transaktioner sker. Vi bedömer att Norden är en för liten marknad för att fokusera på en specifik sektor, det viktiga för oss är att hitta bra välskötta bolag med stark position i sin marknad. Vi vill se en potential att fördubbla bolagets intjäning inom fyra till sex år genom att öka omsättningen och/eller marginalerna samt via tilläggsförvärv. Receptet kan vara att bredda verksamheten eller expandera geografiskt. Sedan starten 1994 har Segulah gjort nära 50 plattformsinvesteringar och till dessa en bit över 100 tilläggsförvärv."

Vad händer med prisbilden? Hur vill du i övrigt beskriva utvecklingen på marknaden?

"Prisbilden har varit väldigt uppdriven under ett par år, vilket gjorde att vi snarare fokuserade på exits under 2017. Nu upplever vi det som att säljarna börjar sänka sina prisförväntningar något även om det fortsatt är en hög prisbild. Kombinationen av höga multiplar och intjäning som ligger på topp pga var vi befinner oss i konjunkturen är utmanande. Intjäningen i exportinriktade bolag har i många fall i tillägg "dopats" av den svaga kronan.

Vad ser du för hot och möjligheter?

"Vi ser positivt på marknaden. Visst har branschen mognat och konkurrensen ökat men vi ser också att de extremt låga räntorna gör att mycket pengar fortsatt söker sig till PE i jakten på alternativ avkastning. För att kunna leverera god avkastning är det dock helt centralt att vi åstadkommer en operationell förbättring i de bolag vi investerar i."

Hur får ni in hållbarhetsaspekten? Hur viktig är den? Har du något konkret exempel att lyfta?

"Det är en viktig aspekt som vi väver in allt mer och som kommer in tidigt i vår utvärderingsprocess. Vår uppgift är att ge våra investerare en så god långsiktig avkastning som möjligt. Utöver de rent ekonomiska och finansiella aspekterna så ingår här även miljö-, sociala- och ägarstyrningsfrågor. Segulah har sedan ett antal år tillbaka varit ansluten till FN:s principer för ansvarsfulla investerare."

Vad är viktigast för er och branschen?

"Det gäller att hela tiden vara relevanta och ligga i framkant när ekonomin och branschen utvecklas, inte minst är det viktigt att se möjligheterna i den snabba teknikutvecklingen. För branschen som helhet är det helt centralt att vi är transparenta och inkluderande."