ANNONS

Svensk greentech på export: Absolicon säljer solfångarfabrik till Sydafrika

Svenska solenergiföretaget Absolicon har fått en order på en produktionslina till Sydafrika för 40 miljoner.

Det svenska solenergiföretaget Absolicon tillverkar koncentrerande solfångare som följer solen under dagen och producerar värme och ånga upp till 160 grader. Solfångaren T160 har drygt 76 procent verkningsgrad, vilket är världsrekord för ett litet paraboliskt tråg. T160 innehar också har, som enda solföljande solfångare i världen, kvalitetscertifieringen Solar Keymark.

Internationella Energimyndigheten (IEA) har uppskattat att världen år 2050 kan täcka 15–20 procent av sitt värmebehov med solvärme vilket skulle innebära 5 000 miljarder kronor i investeringar.

"Världen måste halvera sina utsläpp av koldioxid var tionde år, samtidigt som befolkningen växer från 7,4 till 10 miljarder år 2050. Den ökade efterfrågan på kläder, medicin och mat måste komma från fabriker med mycket låga koldioxidutsläpp. De kan nu driva sina processer med solenergi", säger Joakim Byström, vd Absolicon Solar Collector AB.

Absolicon

* Absolicon säljer robotiserade produktionslinor för koncentrerande solfångare som kan generera värme och ånga upp till 160 grader.

* Försäljning pågår i 13 länder. Företaget gör nu en marknadssatsning om 9 miljoner kronor för att starta försäljningsprocesser i fler länder.

* Handel med teckningsrätter pågår till 3 juli och aktier kan tecknas utan företräde till teckningskursen 80 kr fram till 5 juli.

* Emissionen är till 100 procent garanterad av huvudägare.

Teckna aktier för 80 kr i Absolicon.
Se filmen om Absolicons produktionslina.

Absolicons T160 är konstruerad för att leverera värme till stora industrier och hela städer. Solljuset koncentreras med en silverreflektor till en smal brännlinje som i mottagarröret omvandlas till värme. Värmen matas ut i fjärrvärmenäten eller omvandlas till ånga för att driva processer i till exempel mejerier och läkemedelsindustrier.

Bolagets strategi är att installera pilotinstallationer och sedan sälja kompletta robotiserade produktionslinor som massproducerar solfångare. I varje produktionslina tillverkar de två sexaxliga robotarna en ny solfångare var sjätte minut, och på ett år tillverkas 50 MW solfångare (100 000 kvadratmeter).

"Bara genom att bygga upp lokal tillverkning av solfångare kan regioner och länder ställa om sin värmeproduktion från förbränning av olika bränslen till solvärme. Vi planerar för att sälja hundratals robotiserade produktionslinor de kommande tio åren", säger Joakim Byström.

17 juni 2019 lade ett sydafrikanskt företag en beställning på en produktionslina, en order värd 40 miljoner. Absolicon har 4 procent licensintäkt från tillverkningen och säljer dessutom insatsvaror till solfångarproduktionen.

"Den första produktionslinan som vi sålde till Sichuanprovinsen i Kina innebar ett stort utvecklingsarbete för Absolicon. Sedan dess har vi även byggt en lina i Sverige för visning och produktutveckling. Produktionslinan till Sydafrika är nu bara att leverera", avslutar Joakim Byström.


För dig som prenumerant

VA Superkarriär:

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.