Fotograf: Stina Svanberg

Vi litar mer på företag som samhällsförändrare än på ideell sektor och politiker

”Att förtroendet var större för företagen än för ideell sektor förvånade oss”, säger Sofia Breitholtz, vd för den ideella organisationen Reach for Change som ligger bakom den nya rapporten.

I den nya undersökningen, som Novus genomfört på uppdrag av den ideella organisationen Reach for Change, uppger 23 procent av svenskarna att man har störst förtroende för företag när det gäller att driva samhällsutveckling, 17 procent har störst förtroende för ideell sektor och först därefter kommer politiker med 13 procent.

”Det är intressant med tillitsfrågan. I förra årets rapport fanns ett tillitsgap. Då ville sex av tio svenskar att företagen skulle ta ett aktivt samhällsansvar men endast fyra av tio litade på att de verkligen gjorde det”, säger Sofia Breitholtz, vd för den ideella organisationen Reach for Change.  

Läs även: Så dyr kan din Thailandsbiljett bli – med lika hög flygskatt som för bilar

Hon tycker kanske inte att det är så märkligt att förtroendet för politikerna är så lågt just nu mot bakgrund av det turbulenta år som svensk politik har bakom sig. Däremot är hon mer förvånad över att förtroendet för ideell sektor är lägre än för företagen.  

”Det knyter troligen an till att företagen har större makt och resurser att göra det som behöver göras.”

De viktigaste bidragen företag kan göra till samhällsutvecklingen, enligt undersökningen, är att minska sin klimatpåverkan (64%). Därefter följer att utveckla varor och tjänster som gör världen bättre (61%) och att samarbeta med organisationer som verkar för en bättre värld (33%). Betydligt färre (11%) anser att företag borde donera pengar till välgörenhet.

Läs även: Nu höjer hållbarhetsprofilen Parul Sharma rösten ytterligare - blir ny chef för Greenpeace Sverige

Det vi trycker på är konsumenter och dagens medarbetare ser en förändring i hur de vill att företagen ska agera. Framförallt vill de att företagen ska lösa utmaningarna genom kärnaffären och inte som någon sidoverksamhet, men kanske främst genom samarbeten med ideell sektor och andra aktörer. Det räcker inte bara med att ge en påse pengar längre.

Även om förtroendet för företagens samhällsansvar ökat är det fortfarande många företag som inte vet hur de ska bete. Men Sofia Breitholtz har flera råd.

Frågan måste upp i ledningsgruppen, in i den strategiska affärsplanen så att man ser affärsnyttan. Det är också viktigt att ha långsiktigheten. De investeringar vi tittar på kanske ger utfall om tio år. Det är utmanande för företag som lever kvar i kvartalsrapporteringen. Sist men inte minst är det viktigt att jobba med effektmätning. Om man sätter upp ett gemensamt mål måste det gå att följa upp.”

Den nya rapporten bygger en undersökning med 1003 svenskar i åldrarna 18-79 och 100 personer i ledande befattning på svenska företag som genomförts av Novus i april och maj 2019.

Läs även: Youtube-stjärnan som blev klimataktivist och nu skapar kaos i London – uppmanar miljoner följare till protest


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.