Fotograf: Wikimedia

Världens fondjättar: Mörka moln över marknaderna

"Investerare har inte varit så här baissade sedan den globala finanskrisen", skriver chefisinvesteringsstategen i fondgiganternas undersökning. 

Investmentbanken Bank of America Merrill Lynchs månatliga undersökning för juni om vad fondgiganterna tror om framtiden är här. 230 förvaltare som sammanlagt har över 645 miljarder dollar i portföljerna har deltagit i undersökningen. 

Låt dig inte luras av rekordnivåerna på den amerikanska aktiemarknaden. Den negativa stämningen bland investerare är tydlig. Pessimistiska fondförvaltare lägger mer kapital i ultrasäkra placeringar, såsom statsobligationer, enligt undersökningen. Det största hotet är intensifierat handelskrig. 

"Investerare har inte varit så här baissade sedan den globala finanskrisen, oron föds av handelskriget och risken för en kommande lågkonjunktur", menar Michael Hartnett, chefsinvesteringsstrateg på BOFA Merrill Lynch i rapporten.  

Pessimismen drivs främst av oron kring handelskriget, sämre global tillväxt och politik. Majoriteten av förvaltarna tror att tillväxten kommer att sjunka under det kommande året.  

De globala vinstförväntningarna minskade med 40 procentenheter i juni - den näst skarpaste månadsnedgången i undersökningshistoriken. 

Investerarna lämnar konjunkturkänsliga bolagbanker, euroområdet och techDen mest populära allokeringen är mot amerikanska statsobligationer. Intresset för amerikansk dollar är också på topp.  

Kassapositionerna har stigit från 4,6 procent till 5,6 procent, vilket är den största månadsförändringen sedan debatten om USA:s skuldtak 2011.  Det skulle kunna vara ett tecken på att investerarna befinner sig i extrem baisse. Historiskt utlöses en köpsignal när nettokassan överstiger 4,5 procent. 

Förväntningarna på ränta har sjunkit dramatiskt, då 32 procent av förvaltarna  förväntar sig att de korta räntorna kommer att falla under de kommande 12 månaderna. Endast 10 procent räknar med att de långa räntorna kommer att stiga det kommande året. 


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST