Proffsen: Lönsamt att köpa när oron kulminerar

Fondförvaltarna sätter aktievikten till neutral, men hävdar att oron kan skapa möjligheter. 

Det kan vara mest lönsamt att köpa när marknaden oroar sig som mest, förklarar förvaltarteamet bakom Strand Förmögenhetsfond i den senaste månadsrapporten. 

Förvaltarteamet skriver i en kommentar att säsongsmönstret har varit en tämligen opålitlig följeslagare det senaste året, men maj följde sitt klassiska mönster med svag börs och det anses återigen ha varit de numer ganska uttjatade spökena som visade sig.

"Den viktigaste faktorn var sannolikt att handelssamtalen mellan USA och Kina återigen resulterat i en upptrappning. USA började med höjda importtullar och gick vidare med sanktioner mot Huawei, som bland annat innebär att bolaget inte får tillgång till uppdateringar av Googles operativsystem Android. Kinas svar är en plan för exportbegränsning av sällsynta jordartsmetaller som är viktiga för bland annat tillverkningen av batterier och mycket elektronik", förklarar fondens förvaltningsteam. 

Slutsatsen de själva drar är att det för närvarande inte saknas anledningar att oroa sig vilket gör att nedgången är motiverad. 

Förvaltarteamet tillägger dock att det ofta är mest lönsammast att köpa när marknaden oroar sig som mest. 

"För närvarande är förmodligen handelskonflikten mellan Kina och USA det största hotet mot börsen men det innebär också att en eventuell lösning är den potentiellt största positiva faktorn och båda parter gynnas av ett sådant scenario. Vår strategi för att hantera detta är för närvarande att ha en relativt neutral aktievikt", berättar man. 

Fonden backade 2,1 procent i denna marknadsmiljö, medan referenstillgången tappade 3,4 procent. 

Vid utgången av månaden var de största aktieinnehaven Climeon, Atlas Copco, Xvivo, Securitas och Intrum. 

Aktievikten exklusive aktiefonden Arisaig Asia uppgick vid månadsskiftet till 38,2 procent, vilket markerar en markant minskning från förra månadens 44,8 procent. 

Läs även: Proffsen plockar ut aktierna med hälsosam tillväxttrend


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST