Fotograf: Unsplash / Pressbild

Nu dubblas rut-avdraget - ”oerhört positivt för oss och för hela branschen”

Städning, flytthjälp och reparationer. Från och med den 1 juli dubblas rut-avdraget, vilket spås ge en ökad efterfrågan hos bolag som erbjuder dessa tjänster.

Den 1 juli dubblas avdraget för hushållsnära tjänster, det så kallade rut-avdraget. 

”Höjningen av rut-avdraget är förstås oerhört positivt för oss och för hela branschen. Detta möjliggör för befintliga och nya kunder att nyttja fler tjänster än tidigare och i en större omfattning. Efterfrågan kommer med all säkerhet att öka till följd av detta då många av våra kunder tidigare har begränsats av regler för rut”, säger Stefan Högkvist, vd på Homemaid, till Finwire.

Förutom Homemaid så tror även onoterade Hemfrid att höjningen leder till ökad efterfrågan.

”Vi tror att efterfrågan kommer att öka och har redan märkt av ett större intresse. Det är tydligt att positiva politiska signaler ger positiv effekt på konsumenternas beteende”, säger Hemfrids vd Maria Andersson.

På Veteranpoolen, som sysselsätter pensionärer som erbjuder hushållsnära tjänster, har man svårt att säga hur det höjda rut-avdraget kommer att påverka bolaget då det växt kontinuerligt de senaste åren inom både rut och andra marknadsområden. Bolaget är dock positiva till att de som behöver använda bolagets tjänster mycket får möjlighet att göra det, uppger Mats Claesson, vd på Veteranpoolen.

Regeringen klubbade i början av juni igenom förändringen av rut-avdraget som gör att avdraget ökas till 50 000 kronor från tidigare 25 000 kronor. Samtidigt togs begränsningarna kring beställarens ålder bort. Även om det förhöjda rut-avdraget börjar gälla den 1 juli kan det även utnyttjas retroaktivt och Homemaid-vd:n har redan märkt av detta bland kunderna.

”Vi har sett en ökad efterfrågan hittills i år och i de mätningar som görs i branschen finns det också en tillväxt”, säger han.

På Veteranpoolen har man dock inte märkt av något av regelförändringen hittills.

”Nej, inte på ett sätt som är nämnvärt för helheten. Det är väldigt få av våra kunder som kommer beröras retroaktivt”, säger Mats Claesson.

Både Homemaid och Hemfrid ser nu ett ökat behov av personal framöver med anledning av den ökade efterfrågan.

”Det finns en direkt korrelation mellan ökad efterfrågan och behov av rekrytering. Detta innebär i sin tur ökade insatser med utbildning och utveckling för att bli ännu bättre”, säger Homemaids vd Stefan Högkvist.

”För att möta en större efterfrågan behöver vi rekrytera fler medarbetare. Just nu söker vi 100 nya medarbetare till hösten”, säger Hemfrid-vd:n Maria Andersson.

Veteranpoolen uppger att bolaget alltid ser ett behov av att rekrytera fler pensionärer.

”Vi växer och utvecklas med eller utan höjt rut-avdrag och behöver alltid engagera fler pensionärer. Ett av våra prioriterade områden är att rekrytera fler pensionärer som vill hjälpa barnfamiljer och äldre med att få vardagen att fungera. Det finns ett stort behov av våra tjänster inom det området”, säger Veteranpoolens vd Mats Claesson.

Läs även: Rut-entreprenören: ”Alla borde köpa bolag – vi svenskar är så fokuserade på att starta nytt hela tiden”


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST