Fotograf: Pixabay

Cannabis: Moralkampen mellan vinst och folkhälsa

Vi lever i en tid med allt större medvetenhet och kunskap om konsekvenserna av våra val och ett ansvar för hur de påverkar vår omvärld. Vår gemensamma karta är tydligt utpekad i FN:s globala mål, men trots det lockas många till investeringar i motsatt riktning, menar Peter Moilanen, Chef Narkotikapolitiskt Center.

Allt fler sparare väljer att investera i hållbara och etiska fonder och det ökade intresset har beskrivits som en ”megatrend”. Trots det ökar också investeringarna i cannabisbolag. En bransch som växer rekordsnabbt och där drömmen om snabba klipp hägrar. Frågan är på vems bekostnad vinsterna sker?

Legaliseringen av cannabis i Kanada och vissa delstater i USA har banat väg för en industri som på jakt efter nya marknader beskriver cannabis som svaret på det mesta, från mensvärk till cancer. Att kidnappa den egentliga innebörden av medicinsk cannabis, oavsett evidens och godkännande som läkemedel, är ett effektivt sätt att normalisera cannabis hos en bredare målgrupp. Cannabis i gelégodis, parfymer, tamponger och choklad är en uträknad men cynisk strategi för att mainstreama användningen med målet att stegvis legalisera drogen, bredda marknaden och öka de ekonomiska vinsterna.

Samtidigt sammanfattar Läkartidningen en nyutkommen översikt av forskningen kring cannabis och kronisk smärta, den mest omfattande översikten i sitt slag, med konklusionen att det inte är sannolikt att cannabinoider är särskilt effektiva läkemedel mot kronisk smärta. Artikeln säger att ”diskussionen om cannabinoidernas plats i smärtvården bör vara vetenskapligt förankrad” och att det inte är vetenskapligt försvarbart att föreskriva cannabisrelaterade preparat på bred front. Vår slutsats är att om det ska ske behövs betydligt mer forskningsbaserade resultat.

Läs även: Nu har HD sagt sitt i cannabismålet

Utöver svag evidens för nyttan, blir baksidorna av cannabis allt tydligare. Forskningen visar att cannabis, utöver att det är beroendeframkallande, är tydligt kopplad till schizofreni och andra psykossjukdomar och kan försämra människors kognitiva förmågor - som språk, minne och orienteringsförmåga. I delar av världen där användningen av cannabis nu ökar ses också en allt större efterfrågan av behandling av cannabisbruk och problem i form av fler trafikolyckor och akutbesök relaterade till cannabis. I spåren av legaliseringen i Kanada ökar användningen bland minderåriga som en följd av tillgänglighet och normalisering.

Det finns flera sätt att investera hållbart och etiskt i det samhälle vi vill leva i nu och i framtiden. Det kan ske genom att investera i bolag som bidrar till en hållbar värld, påverka bolag att ställa om sin produktion eller undvika bolag där produkten i sig är problematisk. Ett exempel på det sistnämnda är tobak, som exkluderas ur de fonder som är baserade på etik, hållbarhet och FN:s konventioner. Utifrån samma resonemang har också AP-fondernas etikråd valt att inte rekommendera investeringar i cannabisbolag, då dessa bland annat bryter mot FN:s konventioner om narkotika.

Cannabisinvesteringar är investeringar som går emot vad vi tillsammans antagit i FN:s Globala mål, det vill säga att stärka insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk. Det är investeringar med ekonomiska förtecken, men med svaga argument för att de bidrar till en bättre värld.

Utifrån det är det svårt att se att cannabis kan ingå i en investeringsstrategi för en hållbar framtid.

Läs även: Nu svartlistar AP7 sina två cannabisinnehav


För dig som prenumerant

VA Superkarriär:

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.