Fotograf: Wikimedia

Regeringen vill avskaffa värnskatten

Nu kan värnskatten som infördes 1995 avskaffas.

Regeringen föreslår i en promemoria på onsdagen att den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt, värnskatten, avskaffas.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Förslaget är en del av 73-punktsprogrammet mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

”När skatten på de högsta arbetsinkomsterna sänks kan det bli mer lönsamt för personer med rörlig lön som redan har höga inkomster att arbeta en extra timme. Det blir också mer lönsamt för dem med de högsta arbetsinkomsterna att på andra sätt öka sina inkomster”, skriver regeringen i promemorian.

Avskaffandet av den övre skiktgränsen kan öka antalet arbetade timmar i ekonomin, men ”storleken på dessa effekter är dock osäkra och infaller succesivt under en lång tid” efter reformens genomförande.

Efter att värnskatten avskaffats kommer det endast att finnas en skiktgräns och att statlig inkomstskatt tas ut med 20 procent på den del av den beskattningsbara förvärvsinkomsten som överstiger den skiktgränsen.

Ändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2020.

Värnskatten infördes från och med inkomståret 1995 av statsfinansiella skäl som en del av flera förslag för att öka statens inkomster i ett allvarligt statsfinansiellt läge.

Läs även: Så dyr kan din Thailandsbiljett bli – med lika hög flygskatt som för bilar


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.