Fotograf: Flickr

Allt fler moln på svenska konjunkturhimlen

Investeringarna väntas dämpas. 

Industrins investeringar kyls av när högkonjunkturen mattas av, skriver Konjunkturinstitutet, KI, i sin senaste konjunkturprognos.

Sveriges arbetslöshet ökade också mer än väntat till 6,8 procent i maj. Analytikerkonsensus låg på 6,5 procent. Under april var arbetslösheten 6,2 procent.

”Dessutom har hushållens syn på framför allt svensk ekonomi blivit alltmer pessimistisk, även om arbetsmarknaden är stark. Mindre positiva hushåll väntas ge effekt på konsumtionen i år. Trots dessa tecken på avmattning består högkonjunkturen i år och nästa år”, skriver KI.

KI bedömer att den svenska BNP-tillväxten (kalenderjusterad) växer med 1,9 procent i år, en höjning från 1,5 som var bedömningen i mars, för att året därpå dämpas till 1,2 procent (sänkt från 1,4 procent). Under 2018 var tillväxten 2,5 procent.

Det mesta talar för att svensk ekonomi befinner sig i en avmattningsfas och BNP-tillväxten väntas bli lägre de närmaste kvartalen. Trots den relativt starka arbetsmarknaden, och trots att bostadspriserna har stabiliserats, har förtroendeindikatorer för hushållen i Konjunkturbarometern fallit markant sedan hösten 2018. Bilden är snarlik för näringslivet, skriver KI.

Tillväxten i den globala industriproduktionen är på väg att mattas av och indikatorer tyder på att inflödet av nya order har börjat bromsa in. Sammantaget bedöms svensk exportmarknad växa med drygt 3 procent per år framöver, vilket är en svag utveckling i ett historiskt perspektiv, uppger KI.

På hemmaplan dämpades de fasta bruttoinvesteringarna det första kvartalet i år när framför allt bostadsinvesteringarna utvecklades svagt. Framöver fortsätter bostadsinvesteringarna att vara relativt höga, utan att öka. Det stora utbudet av bostäder gör dock att det finns risk för ett nytt prisfall, vilket i sin tur skulle kunna leda till att bostadsinvesteringarna faller tillbaka ytterligare och att hushållen blir försiktigare i sina konsumtionsbeslut. Detta bedöms vara den enskilt största inhemska risken för den reala ekonomin. Sammantaget sjunker de totala investeringarna som andel av BNP de närmaste åren, spår KI.

KI-prognosen baseras på antagandet att en avtalslös brexit undviks. Men osäkerheten är mycket stor. Om Storbritannien lämnar EU utan avtal får det sannolikt påtagligt negativa konsekvenser för främst den brittiska ekonomin, men även för omvärlden.


För dig som prenumerant

VA Superkarriär:

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.