Fotograf: Unsplash

Löneskillnaden minskar men ojämlikheten kvarstår

Lönegapet mellan kvinnor och män fortsätter att minska. Sverige har dock fortfarande långt kvar för att uppnå FN:s jämställdhetsmål till 2030.

Löneskillnaden mellan kvinnor och män fortsätter att minska. År 2018 var löneskillnaden 10,7 procent, en minskning med 0,6 procentenheter från föregående år.

Det skriver Medlingsinstitutet, MI, i ett pressmeddelande på tisdagen.

Det finns en tydlig trend med minskande löneskillnad. Sedan år 2007 har skillnaden minskat med 5,6 procentenheter. Kvinnornas löner har stigit med i genomsnitt 3,6 procent per år sedan 2005. Männens har stigit med i genomsnitt 2,9 procent per år under samma period, säger John Ekberg, statistikansvarig på MI, i en kommentar.

Tar man hänsyn till lönepåverkande faktorer som yrke, ålder och utbildning återstår en oförklarad löneskillnad på 4,4 procent.

John Ekberg säger att den viktigaste orsaken till löneskillnaden är att kvinnor och män ofta arbetar i olika yrken.

Det sker en förändring på arbetsmarknaden som går mot en utjämning av yrkesuppdelningen. Fler kvinnor får också chefsuppdrag. Det är viktiga delförklaringar till att löneskillnaden minskar, säger han.

Enligt en ny rapport hamnar Sverige på tredje plats över jämställdhetsarbetet i världen, strax efter Danmark och Finland. Rapporten, som sammanställts av Equal Measures 2030, belyser att rika länder i norra Europa gör mest framsteg i sitt jämställdhetsarbete, medan fattiga eller krigsdrabbade länder kommer på efterkälken. Det skriver Svenska Dagbladet.

Däremot ser det ut som att inget land i världen kommer att uppnå FN:s mål om jämställdhet till 2030.

Läs även: Mindre än 1 procent – så lite satsar EU på jämställdhet

För att uppnå målet krävs bland annat att diskriminering och våld mot kvinnor upphör, men bristande politisk vilja att investera nödvändiga resurser hindrar detta.

Jag kan inte se att något av länderna tar tag i de åtgärder som behövs för att komma tillrätta med ojämlikheten. Även länder som ligger bäst till har långt kvar, säger Alison Holder, chef för analysföretaget Equal Measures 2030 som har tagit fram rapporten, till The Guardian.

Läs även: Att ignorera kvinnor kostar för riskkapitalisterna