”Idag är jobbet och karriärvalet en livsstilsfråga”

Många företag som söker talanger missar att rollerna idag är ombytta. Talangerna väljer arbetsgivaren. 

De flesta branscher pekar idag ut kompetensbristen som sin största tillväxtutmaning. Det råder ett krig om talanger bland arbetsgivare. Ändå slås jag i mitt jobb av hur många företag som söker dessa talanger som i praktiken missar att agera utifrån det faktum att rollerna är ombytta.

Länge har det varit arbetstagaren som fått stå ”med mössan i hand” och visa varför hen är en bra match för jobbet. Idag är det i minst lika hög grad arbetsgivaren som måste bevisa varför man är rätt för individen. Och det handlar inte om pengar eller status i första hand, som kanske var drivkraften för tidigare generationer. Idag är jobbet och karriärvalet en livsstilsfråga.

Som grundare av konsultförmedlaren Nikita, där vi förmedlar och matchar arbetsuppgifter och uppdrag med konsulttjänster, möter jag dagligen människor som är på väg till nya spännande uppgifter. Men även uppdragsgivare som söker nya talanger till olika uppgifter. Inte sällan är det väldigt specifika kompetenser vi är på jakt efter och som vi försöker matcha med de konsulter som vi handplockar och förmedlar. Det har gett mig många insikter om arbetsmarknaden.

Som arbetsgivare finns det förstås mycket man kan göra för att attrahera kompetenta medarbetare. Framför allt att vara mer vidsynt när det gäller var dessa talanger finns och tänka utanför de traditionella ramarna.

För mig sticker tre trender ut som den moderna uppdragsgivaren i den ombytta rollen behöver beakta:

Arbetsgivaren i säljposition – Kvalificerade arbetstagare intervjuar sina framtida uppdragsgivare. De vill ha svar på frågor om hur teamen ser ut. De vill veta hur företaget bryr sig om deras personliga utveckling; Inom IT-området, där vi på Nikita verkar främst, är detta starkt förknippat med att erbjuda en teknikstack i framkant. Flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete är en hygienfaktor. Att lämna referenser som intygar att man är en bra arbetsgivare blir allt vanligare.

Har företaget ett starkt varumärke är det förstås bra. Men det räcker inte helt. För potentiella medarbetare som befinner sig i marknadens ”sweetspot” vet att konkurrensen om dem är hög och att man inte behöver söka nya jobb aktivt. De får samtal ändå från bolag som insett att rollerna är ombytta idag. Dessutom behövs snabba beslut om rekryteringen. Helst vid sittande bord.

Happynomics - Val av arbetsgivare handlar i hög grad idag om lustfaktorer. Om det tidigare handlade om att locka med gymkort, pensionsavtal, fri mobil eller eget kontor, så är den nya valutan att ha roligt på jobbet. Företagens instagramkonton fylls därför av resor till världens alla hörn, afterwork, seminarier,cykelturer och fallskärmshoppning. Arbetet handlar om att tillhöra ett kollektiv som har skoj tillsammans. Som passionerad bolagsbyggare månar man förstås om sina medarbetare och eftersträvar allas lycka oavsett! Men det är också en konkurrensfaktor och det är lönsamt. Henrik Broman Larsson konstaterar i boken ”Supertrenderna”att lyckliga medarbetare har 31 procents högre produktivitet och genererar 37 procent mer intäkter än sina mindre lyckliga kollegor.

Womenomics - Det är ett faktum att fler kvinnor än män satsar på högre utbildning idag. Och även om utvecklingen mot en mer jämställd arbetsmarknad kunde gå fortare, så går det trots allt framåt på många områden. De eftertraktade kompetenserna, chefspositionerna och kundrollerna kommer till en majoritet att innehas av kvinnor. I en värld där många företag är skapade av män för män kommer detta att få konsekvenser för i princip alla branscher och produkter. Om man ska tro Jonas Ridderstråle, talare och inspiratör, så är det endast försäljning av motorsågar, grillar och gräsklippare som inte kommer sköljas över av Womenomics. Hur riggad är just er organisation idag för detta? Behöver menstruationscertifiering lyftas in eller är det en grabbkultur som måste lyftas bort? Värt att fundera över. Men alla måste förstås hitta sitt eget ”recept”.

Jag kan konstatera att de ombytta rollerna mellan arbetsgivare och arbetstagare är en utmaning för alla organisationer som ska bygga motiverade team och ännu inte förstått kraften i denna nya situation. Men samtidigt – det är en spännande tid att jobba i. 

Läs även: Katastrofras för kvinnligt företagande

Om skribenten

Pia Ganeva är entreprenör och grundare av Nikita. Hon är också med i 17-nätverket.