Fotograf: Unsplash

G20: Enats om ramverk för att minska ”skräp-öar” och ”skräpvirveln”

En forskningsrapport från mars 2018 visade en skräp-ö mellan Kalifornien och Hawaii, tre gånger större än Frankrikes yta.

Miljöministrarna i G20, vars 19 länder plus EU motsvarar 90 procent av världens ekonomi, har enats om ett ramverk för att ta itu med världens plastskräp, enligt uttalanden från värdlandet Japans regering.

Plastnedskräpningen och den påverkan som orsakats på världens biotoper och världshav var en av huvudfrågorna vid ministermötet. Flera av ländernas regeringar har redan aviserat förbud mot engångsartiklar och plastpåsar.

Läs även: Ny studie: Människan får i sig plast motsvarande ett kreditkort varje vecka

Det ramverk som nu fastlagts tar sikte på att stötta forskning för utveckling av miljövänlig och nedbrytbar plast samt för att genomföra undersökningar och analyser av tillståndet i världshaven. Ramverket är en förstärkning av ett mjukare dito som fastlades vid G20-mötet i Hamburg 2017 gällande ”marin nedskräpning”.

”Jag gläder mig åt att vi nu också får med oss utvecklingsländer och därigenom format ett brett och internationellt ramverk”, sade Japans miljöminister Yoshiaki Harada, enligt Reuters.

Ett första möte för dialog och uppföljning enligt det ramverk som nu fastlagts är planerat till hösten.

Plast som förpackningsmaterial utmanas alltmer av konkurrens från bland annat kartongtillverkare som Holmen, Stora Enso och Billerud Korsnäs med anledning av den påverkan som konstaterats i världshaven.

Bland annat har ”skräp-öar” bestående av mikroplaster, förpackningar och kemiskt slam hittats i den därav uppkallade ”skräpvirveln” i Stilla havet. I den norra delen har en som är lika stor som Mexiko konstaterats av oceanografer. En forskningsrapport publicerad i mars 2018 redogjorde för en andra skräp-ö mellan Kalifornien och Hawaii, tre gånger större än Frankrikes yta.

Skräp-öarna bildas och växer när plast från olika delar av jorden sammanförs av oceanströmmar. Huruvida det bör kallas öar är dock omtvistat, då densiteten av plast inte är tillräckligt hög för att betrakta som fast mark utan snarare är en närmast osynlig förtjockning av mikroplaster i vattenytskiktet, vilket i sig är kan vara förödande för det marina ekosystemet, enligt amerikanska Sea Education Association.

Läs även: Plastens utfasning ger Japans krympande pappersindustri nytt hopp


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST