Fotograf: Unsplash

”Finanspolisen” kan ersättas av robotar

Storbankerna ökar antalet complianceanställda. Ökade krav på effektivisering kommer leda till att arbetet automatiseras.

Bankernas compliance letar fall av avvikande beteende. Två av Nordens största banker, Nordea och Danske Bank, har nu ökat antalet anställda inom sin “finanspolis” avsevärt. Båda bankerna uppger att ökningen är endast tillfällig. Det skriver Bloomberg.

Numera arbetar ca 1 500 personer med compliance på Nordea, i jämförelse med 400 personer år 2015. Nordeas satsning på compliance har börjat efter att banken fick böter på grund av brister i penningtvättshanteringen.

Danske uttalade sig tidigare i år om att banken kommer anställa ytterligare 600 personer för att arbeta med regelefterlevnad och penningtvätt, vilket innebär att den totala personalen kommer stiga till omkring 1 800.

"Före 2015 var alla banker dåliga på att hitta penningtvätt. Men vi har anställt många sedan dess och är väldigt noggranna i dag, med mycket bättre system och processer", säger Mikael Bjertrup, Nordeas chef för motverkande av ekonomisk brottslighet.

Just nu ligger fokus på att effektivisera arbetssättet. Bjertrup nämner att hans team  måste gå genom  miljarder transaktioner som görs varje år i en process som är "extremt ineffektiv" för branschen som helhet. För närvarande hanteras ca 20 procent av misstänkta fall av algoritmer, medan resten hanteras av människor. I framtiden kommer algoritmer ta hand om 80 procent.

Framtidens “finanspolis” kommer automatiseras av AI och robotar. Samtidigt kommer behovet av personal minska.

Läs även: Hon automatiserade bort sitt toppjobb på Spotify: ”AI ger inte färre jobb utan fler”


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST