Fotograf: Flickr

”Riksdagens klimatmål kräver dubblat bensinpris”

Detta krävs för att klara regeringens utsläppsmål på 70 procent till 2030.

Mellan 2010 och 2030 ska koldioxidutsläppen minska med 70 procent enligt ett beslut från sju riksdagspartier. Dessa gäller transportsektorn, exklusive flyg.

Utsläpp från vägtrafiken minskade med 15 procent år 2018. Styrmedel kan enbart minska koldioxidsutsläppen med 30 procent till 2030, enligt ansvariga myndigheter. Ytterligare 15 procent kan reduceras med fler åtgärder samt styrmedel enligt Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO). Detta skriver Per Kågeson, fil dr i energi- och miljösystemanalys i Dagens Nyheter.

Med elektrifieringen kan vägtrafiken bli helt fossilfri 2045, även om utsläppen inte minskar mer än 45 procent till 2030. Riksdagen skulle kunna köpa utsläppsrätter som en kompensation för mål som inte uppnås och sedan successivt makulera. Detta innebär en kostnad på ungefär 20 miljarder kronor för de utsläppsrätter på omkring 80 miljoner ton.

Läs även: Att ta tåget är inte så klimatsmart som du tror

Drivmedelsskatterna behöver höjas 2 procent per år men därtill krävs ändringar av reseavdrag, en skärpt beskattning på förmånsparkering samt förmånsbilar, striktare hastighetsövervakning, samt en förstärkning av kollektivtrafiken i storstadsområden. Men allt som allt kan detta ge små resultat, inget trendbrott, menar Per Kågeson. 

”Om riksdagen vill vara säker på att klara 70 procent så krävs antingen att den mer änfördubblar priset på diesel och bensin eller sätter ett bindande tak för utsläppen”

Läs även: Norrländska älvarna är Northvolts trumfkort enligt tunga investmentbanken

De miljövänligare alternativen med bilpooler tros inte få någon större inverkan på resandet med bil innan 2030. Sedan sekelskiftet har antalet cyklister har minskat med 10 procent per capita, även om de ökar i storstäder så sker det inte i alla delar av landet.

Dessutom krävs det att minst 60 procent av nyregistreringen av bilar är eldrivna personbilar samt att 40 procent är lätta lastbilar år 2030, för att minska koldioxidsutsläppen med 45 procent. Därtill måste minst 30 procent av bussflottan vara eldriven. Det kan tillkomma förseningar från utbyggnad av kringliggande infrastruktur och elnät. Dessutom kan det bli problem med bristande material till batteridelar.

”Politikerna måste inse att de låtit sig vilseledas”, uttrycker Per Kågeson. 

En hård satsning måste ske på de mest effektiva medlen för att kunna förverkliga målen och ribban behöver sänkas till 45 procent. Läs hela artikeln på Dagens Nyheter.

Läs även: Transportstyrelsen vill se förbud mot elsparkcyklar efter dödsolyckan


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST