Fotograf: Unsplash

Att ta tåget är inte så klimatsmart som du tror

Flygskam har fått många svenskar att välja tåget istället för flyget när semestern planerades. Men nu visar beräkningar från Chalmers att tåget inte är så klimatsmart som många tror. 

Det är lätt att tro att tåget är vida bättre än flyget vad gäller koldioxidutsläpp. Men nu visar en semesterkalkylator som tagit fram på Chalmers av konsumtionsforskaren Jörgen Larsson och hans kolleger att så inte alltid är fallet. Det är framförallt två faktorer som avgör, om tåget går på el eller på diesel och hur elektriciteten är producerad.

”När det gäller tåget så är en viktig skillnad om det är eltåg eller dieseltåg. Dieseltåget har ju mycket högre utsläpp än eltåg. Det är det ena. Och det andra är hur elen är producerad. Åker du tåg i Norden så kommer elen från den nordiska elmarknaden med låga utsläpp, och för resten av Europa så är det högre utsläpp på grund av att man använder mer kol och naturgas för att göra el där”, säger Jörgen Larsson till Vetenskapsradion.

Läs även: ”Nu vill vi resa djupt istället för långt”

Resultatet blir att vid exempelvis en resa för två från Malmö till Paris och hem igen med flyg orsakar man ett utsläpp av 340 kilo koldioxid. Tåg eller buss ger hälften, 170 kilo.

Nu rättar Vetenskapsradion sin artikel och skriver att resultatet vid exempelvis en resa för två från Malmö till Paris och hem igen med tåg eller buss ger fjärdedelen så mycket koldioxidutsläpp som flyget , det vill säga 87 kilo.

Om alla tåg i Europa var lika klimatanpassade som de i Sverige, Norge och Finland, skulle tåget hamna på bara 34 kilo enligt kalkylatorn. Bara en femtedel av dagens tåg och en tiondel av flyget, konstaterar Vetenskapsradion. 

Men ett lite bortglömt alternativ kan också bilen vara, visar det sig. Om man är tillräckligt många.

”Det kanske är lite förvånande. Om man kör bil och är bara en eller två personer så blir det mycket sämre än tåget, men sitter man fyra i bilen och kör söderut så blir det ungefär lika stora utsläpp som från tåget om man kör en mellanstor dieselbil”, säger Jörgen Larsson till Vetenskapsradion.

Projektet initierades av nätverket Klimatsmarta semestrar som består av forskare, offentliga organisationer och turismaktörer i Göteborg och Västsverige med syfte att gemensamt adressera turismens bidrag till klimatförändringarna. Nätverket är kopplat till Centrum för turism vid Göteborgs universitets och Mistra Urban Futures.

Läs även: ”Flyget? Vi tar tåget överallt”


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST